Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je streda, 12.12.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Zverejňovanie dokumentov

Dokument Partner IČO Suma Zverejnene  
Číslo: 70/2018/KVaŠ Marek Lacko 0000000000 250 EUR 12.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo - hudobná produkcia
Číslo: 71/2018/KVaŠ Júlia Fecenková 0000000000 400 EUR 12.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo - hudobná produkcia
Číslo: 72/2018/KVaŠ Mgr. Ágnes Hornyák 0000000000 160 EUR 12.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo - hudobná produkcia
Číslo: 73/2018/KVaŠ Vladimír Trofimovič 0000000000 250 EUR 12.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo - hudobná produkcia
Číslo: 68/2018/VDaŽP geozem s.r.o. 50765680 2496 EUR 11.12.2018
Typ: Dodatok
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby č. 64/2018
Číslo: 75/2018/KVaŠ Východoslovenská distribučná a.s. 36599361 0 EUR 11.12.2018
Typ: Dodatok
Predmet: Dodatok k zmluve a združenej dodávke elektriny č. 5100000358S/2018
Číslo: 47/2018/soc Akad. arch. Pavol Bratský 0000000000 50 EUR 21.11.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Vyhodnotenie súťaže o "Najkrajší bytový dom a jeho okolie"
Číslo: 64/2018 geozem s.r.o. 50765680 24960 EUR 20.11.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zimná údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Číslo: 65/2018 MERIMEX, s.r.o. 47850809 18000 EUR 19.11.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zimná údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Číslo: 67/2018/VDaŽP Ing. Jozef Škoviera 10778578 4623 EUR 19.11.2018
Typ: Dodatok
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 43 / 2018 / VDaŽP
Číslo: 138/2017 MERIMEX, s.r.o. 47850809 638.92 EUR 05.05.2017
Typ: Faktúra
Predmet: - za objednávku auta na odvoz biologického odpadu
Číslo: p1417RP Komunálna poisťovňa 31595545 39 EUR 05.05.2017
Typ: Faktúra
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Číslo: 136/2017 Microsoft Ireland Operations Ltd. 4020106244 69 EUR 04.05.2017
Typ: Faktúra
Predmet: Office 365 Personal
Číslo: 109/2017 Záhradníctvo ŠK s.r.o. 36593419 2188.68 EUR 03.05.2017
Typ: Faktúra
Predmet: - za výruby a orezy stromov, kríkov a živých plotov v 03/2017
Číslo: 137/2017 Junger Vladimír 46088717 350 EUR 03.05.2017
Typ: Faktúra
Predmet: - za dodanie občerstvenia, stolov a lavíc na podujatie "Deň čistého KVP"
Číslo: 15/2017/VDaŽP MERIMEX, s.r.o. 47850809 0 EUR 03.05.2017
Typ: Zmluva
Predmet: prepieranie piesku v detských ihriskách
Číslo: 14/2017/Pra Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 39 EUR 28.04.2017
Typ: Zmluva
Predmet: poistenie uchádzačov o zamestnanie
Číslo: 113/2017 Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS 43628052 21.38 EUR 26.04.2017
Typ: Faktúra
Predmet: - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači za verejné osvetlenie za obdobie od 01.01.2017
Číslo: 118/2017 VVS, a.s. 36570460 430.8 EUR 26.04.2017
Typ: Faktúra
Predmet: Faktúra za vodné a stočné od 01.01.2017 do 31.03.2017
Číslo: 119/2017 VVS, a.s. 36570460 4696.74 EUR 26.04.2017
Typ: Faktúra
Predmet: za vodné a stočné za obdobie od 17.12.2016 do 31.03.2017

Stránka / 52        nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975