Zverejňovanie dokumentov

Dokument Partner IČO Suma Zverejnene  
Číslo: 82/2018/Prav Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 9.75 EUR 31.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Číslo: 10/1800198 ŠEVT, a.s. 31331131 1374.55 EUR 28.12.2018
Typ: Objednávka
Predmet: kancelárske potreby pre miestny úrad
Číslo: 79/2018/OPČ BTS-PO, s.r.o. 36491501 170 EUR 28.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby
Číslo: 80/2018/OPČ BTS, s.r.o 36491501 0 EUR 28.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Sprostredkovateľská zmluva k ochrane osobných údajov GDPR
Číslo: 10/1800175 MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. 51460165 90 EUR 26.12.2018
Typ: Objednávka
Predmet: dodanie a osadenie informačnej tabule
Číslo: 10/1800197 SAGITTA pečiatky, s.r.o. 36586579 395 EUR 18.12.2018
Typ: Objednávka
Predmet: príprava a tlač novoročeniek, výroba faximilky
Číslo: 10/1800195 HP AZ stav 46541799 40 EUR 17.12.2018
Typ: Objednávka
Predmet: osadenie zámkov do kancelárie prednostu a sekretariátu
Číslo: 10/1800196 Kárász Gabriel - KES 40259218 65 EUR 17.12.2018
Typ: Objednávka
Predmet: hudobná produkcia na tanečné popoludnie v DC
Číslo: 10/1800194 Miloš Prídavok 32480075 50 EUR 13.12.2018
Typ: Objednávka
Predmet: oprava poškodeného prietokového ohrievača
Číslo: 70/2018/KVaŠ Marek Lacko 0000000000 250 EUR 12.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo - hudobná produkcia
Číslo: 71/2018/KVaŠ Júlia Fecenková 0000000000 400 EUR 12.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo - hudobná produkcia
Číslo: 72/2018/KVaŠ Mgr. Ágnes Hornyák 0000000000 160 EUR 12.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo - hudobná produkcia
Číslo: 73/2018/KVaŠ Vladimír Trofimovič 0000000000 250 EUR 12.12.2018
Typ: Zmluva
Predmet: Zmluva o dielo - hudobná produkcia
Číslo: 10/1800192 Miloš Prídavok 32480075 30 EUR 11.12.2018
Typ: Objednávka
Predmet: pridelenie užívateľských kódov v budove MÚ
Číslo: 68/2018/VDaŽP geozem s.r.o. 50765680 2496 EUR 11.12.2018
Typ: Dodatok
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby č. 64/2018
Číslo: 75/2018/KVaŠ Východoslovenská distribučná a.s. 36599361 0 EUR 11.12.2018
Typ: Dodatok
Predmet: Dodatok k zmluve a združenej dodávke elektriny č. 5100000358S/2018
Číslo: 10/1800191 ANTIK Telcom, s.r.o. 44407726 36 EUR 07.12.2018
Typ: Objednávka
Predmet: Preverenie funkčnosti kamery
Číslo: 10/1800178 Miloš Prídavok 32480075 240 EUR 04.12.2018
Typ: Objednávka
Predmet: zapojenie a odpojenie elektriny, kontrola a oprava káblov, vyhotovenie revíznej správy, skúška elekt
Číslo: 10/1800179 Euro AWK 35808683 58.8 EUR 04.12.2018
Typ: Objednávka
Predmet: tlač citylightov
Číslo: 10/1800180 D.A.H., s.r.o. 31717152 30 EUR 04.12.2018
Typ: Objednávka
Predmet: grafické spracovanie plagátu

Stránka / 54        nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224