Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.02.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Z aktuálneho diania

08.02.2019

Starosta

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

 

že III. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 21. februára 2019 (štvrtok) o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

 

Viac

17.12.2018

Starosta

mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

 

že II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa  20. decembra 2018 o 7:30 hodine v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť

Viac

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

 

                            Košice, 19. novembra 2018

Pozvánka

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona  SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších  predpisov

 

zvolávam

ustanovujúce  zasadnutie miestneho zastupiteľstva,

 

ktoré sa uskutoční dňa  10.12.2018 (v pondelok) o  16.00 hod. v priestoroch  Miestneho úradu mestskej  časti   Košice-Sídlisko KVP,  Trieda KVP č.1,   I. poschodie,  zasadacia miestnosť.

 

Viac
18.09.2018

Starosta

mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXXVII. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 25. septembra 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
21.06.2018

Starosta
mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že pokračovanie XXXVI. zasadnutia MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 26. júna 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
08.06.2018

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXXVI. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 19. júna 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť
 

Viac
09.05.2018

 

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXXV. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 15. mája 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť

Viac
05.04.2018

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,


že pokračovanie XXXIV. zasadnutia MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 10. apríla 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť

Viac
16.03.2018

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,


že XXXIV. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 20. marca 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
02.03.2018

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,


že XXXIII. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 6. marca 2018 o 8.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975