Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 27.07.2017RSSFacebook
Vyhľadávanie

Z aktuálneho diania

03.07.2017

Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP oznamuje, že pokračovanie  XXV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 6.júla 2017 o 15.00 hodine.

Viac
22.06.2017
Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
 
oznamuje,
 
že XXV. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 27. júna 2017 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť
 
Viac
25.04.2017

Odmena poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP za výkon poslaneckej funkcie sa poskytuje v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schválených uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP dňa 26.8.2010 v znení neskorších zmien a doplnkov. Tieto zásady sa vzťahujú aj  na odmeňovanie poslanca, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu.

Viac
12.04.2017

Starosta

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXIV. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 18. apríla 2017 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť.

 

Viac
16.02.2017

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXIII. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 21. februára 2017 (v utorok) o 16.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
18.01.2017

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXII. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 24. januára 2017 (v utorok) o 16.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
15.12.2016

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXI. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 20. decembra 2016 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
09.11.2016

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XX. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 15. novembra 2016 o 14.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
28.10.2016

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XIX. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 8. novembra 2016 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

 

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10,11
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975