Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je streda, 22.11.2017RSSFacebook
Vyhľadávanie

Z aktuálneho diania

08.11.2017

Poslanec Miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP Ing. Juraj Mihaľov doručil dňa 31. 10. 2017 písomne vzdanie sa mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva.

Viac
04.10.2017

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,


že XXIX. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP ako pokračovanie v XXVII. zasadnutí MieZ, sa uskutoční dňa 10. októbra 2017 o 8.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
21.09.2017

Starosta

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXVIII.  zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP ako pokračovanie v XXVII. zasadnutí MieZ, sa uskutoční dňa 26. septembra 2017 o 8.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
07.09.2017

Starosta

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXVII. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  sa uskutoční dňa 12. septembra 2017 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
10.08.2017

Starosta

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXVI.  zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 16. augusta 2017 o 16.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
03.07.2017

Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP oznamuje, že pokračovanie  XXV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 6.júla 2017 o 15.00 hodine.

Viac
22.06.2017
Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
 
oznamuje,
 
že XXV. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 27. júna 2017 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť
 
Viac
25.04.2017

Odmena poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP za výkon poslaneckej funkcie sa poskytuje v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP schválených uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP dňa 26.8.2010 v znení neskorších zmien a doplnkov. Tieto zásady sa vzťahujú aj  na odmeňovanie poslanca, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu.

Viac
12.04.2017

Starosta

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXIV. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 18. apríla 2017 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť.

 

Viac
16.02.2017

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXIII. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 21. februára 2017 (v utorok) o 16.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975