Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 27.07.2017RSSFacebook
Vyhľadávanie

Úradná elektronická tabuľa

  • Zmena VZN č.3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  (trhový poriadok)
  • Návrh na zmenu VZN č.3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  (trhový poriadok)
  • Oznámenie o mieste uloženia písomnosti do 25.10.2016

 

[Štatistické zisťovanie údajov]
24.01.2017

Oznamujeme obyvateľom, že v období od 1.2. 2017 do 30.4.2017 sa bude realizovať štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných 150 obcí, medzi nimi aj naša mestská časť.  

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10,11
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975