Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je sobota, 21.04.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Voľné pracovné miesta

V dôsledku zmeny pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP zo dňa 30.3.2016 uvoľnené pracovné pozície, vrátane pozícií vedúcich zamestnancov, sa budú realizovať prostredníctvom výberu, nie výberového konania v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z..
[Oznam o voľnom pracovnom mieste]
03.04.2018

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP oznamuje, že od  16. apríla 2018  sa uvoľní  pracovná pozícia odborný referent  právneho oddelenia.

Viac
[Oznam o voľnom pracovnom mieste]
19.03.2018

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje, že sa uvoľní pracovná pozícia :

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia
- vedúci oddelenia

Viac
[Oznam o voľnom pracovnom mieste]
14.03.2018

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje prípadným záujemcom, že v organizačnej štruktúre Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, sa uvoľní pracovná pozícia na kratší pracovný čas - referent BOZP, PO, CO.

Viac
[Oznam o voľnom pracovnom mieste]
11.10.2017

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje, že v Organizačnej štruktúre Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP nie je obsadená pracovná pozícia :

Oddelenie podnikateľských činností a informatiky – vedúci oddelenia

Viac
[Oznam o voľnom pracovnom mieste]
04.08.2017

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje, že v organizačnej štruktúre miestneho úradu sa uvoľní pracovná pozícia

Vedúci Oddelenia správy majetku

na zastupovanie  počas  materskej a  rodičovskej dovolenky  s  predpokladaným nástupom od 1. októbra 2017
 

Obsadené

Viac
[Oznam o voľnom pracovnom mieste]
20.03.2017

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje, že od 1. apríla 2017 sa uvoľní pracovná pozícia :

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia
- vedúci oddelenia

 

Obsadené

Viac
[Oznam o voľnom pracovnom mieste]
20.03.2017

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje, že od 1. mája 2017 sa uvoľní  pracovná pozícia :

odborný referent na Oddelení
výstavby, dopravy a životného prostredia

 

Obsadené

Viac
[Oznam o voľnom pracovnom mieste]
20.03.2017

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje, že od 1. mája 2017 sa uvoľní pracovná pozícia :

odborný referent na Oddelení
výstavby, dopravy a životného prostredia

Obsadené

Viac
[Oznam o voľnom pracovnom mieste]
08.03.2017

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP oznamuje, že v organizačnej štruktúre Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP  nie je obsadená pracovná pozícia :

odborný referent na Oddelení
výstavby, dopravy a životného prostredia

 

Obsadené

Viac
[Oznam o voľnom pracovnom mieste]
20.07.2016

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje prípadným záujemcom, že v organizačnej štruktúre Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, nie sú  obsadené tieto pracovné pozície  :
           Kancelária prvého kontaktu – odborný referent
           Oddelenie podnikateľských činností a informatiky – vedúci oddelenia.

Obsadené

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975