Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je pondelok, 18.06.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Voľné pracovné miesta

V dôsledku zmeny pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP zo dňa 30.3.2016 uvoľnené pracovné pozície, vrátane pozícií vedúcich zamestnancov, sa budú realizovať prostredníctvom výberu, nie výberového konania v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z..
[Odborný referent na oddelenie výstavby]
01.06.2018

MČ Košice Sídlisko-KVP v zmysle § 6 ods.1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste: referent výstavby, dopravy a životného prostredia

Viac
[Vedúci právneho oddelenia - zastupovanie počas PN]
17.05.2018

MČ Košice Sídlisko-KVP v zmysle § 6 ods.1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste: - Vedúci právneho oddelenia - zastupovanie počas PN
 

Viac
[Referent BOZP, PO, CO]
02.05.2018

Mestská časť Košice–Sídlisko KVP oznamuje prípadným záujemcom, že v organizačnej štruktúre Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, sa uvoľní pracovná pozícia na kratší pracovný čas - referent BOZP, PO, CO.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975