Vodič komunálneho vozidla

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od 1. apríla 2024 na pozíciu :

vodič komunálneho vozidla

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)
 • prax v oblasti údržby budov a technických zariadení v trvaní minimálne 1 rok podmienkou

Iné kritériá a požiadavky:

 • flexibilita
 • spoľahlivosť a samostatnosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • platný vodičský preukaz typu B

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie:

 • funkčný plat na ponúkanú pozíciu stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je od 550,-€ v závislosti od pracovných skúseností uchádzača
 • kratší pracovný čas, t. j. 18,75 hod. týždenne

Pracovná náplň:

 • zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti (napr. správa strojov, prístrojov a zariadení)
 • zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho stavu budov a zariadení v majetku a správe Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,
 • vykonávanie preventívnej údržby technických zariadení miestneho úradu a zariadení v majetku a v správe mestskej časti,
 • účasť pri výkone revízií vyhradených technických zariadení  externými firmami,
 • zabezpečovanie opráv a výmeny poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (oprava vypínačov, žiaroviek, poistiek, kľučiek, nábytku a pod.),
 • ovládanie technických parametrov a špecifikácií používaných strojov a zariadení mestskej časti,
 • starostlivosť o služobné motorové vozidlá (zodpovedá za prevádzkyschopnosť vozidiel, čistenie, dopĺňanie pohonných hmôt, olejov, vedie záznamy o prevádzke vozidiel, zodpovedá za údržbu a bežné opravy vozidiel),
 • sledovanie termínov platnosti osvedčení služobných motorových vozidiel a nahlasovanie vozidiel na kontrol, opravy a pod.
 • obsluha komunálneho vozidla (údržba čistoty chodníkov a parkovísk)
 • vedie záznamy o prevádzke komunálneho vozidla
 • bežná údržba komunálneho vozidla (zodpovedá za prevádzkyschopnosť komunálneho vozidla)

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční - osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky. 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do

26. 3. 2024  (utorok) do 10:00 hodiny na adresu:  

 

Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP

Trieda KVP č. 1

040 23 Košice

alebo e-mailom na: kariera@mckvp.sk

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!