Nekalé praktiky a ich nahlasovanie

 

Možno ste sa s tým stretli: obálka, dovolenka, auto, iná výhoda. Správanie sa ľudí, ktorí úplatok poskytujú, ako aj tých, ktorí úplatok prijímajú, je v rozpore so zákonmi. Výsledkom toho je na jednej "spokojnosť" jednotlivca nad poskytovaním neoprávnenej výhody a na strane druhej poškodzovanie verejnosti a nezákonné finančné obohacovanie sa jednotlivca, teda "nespokojnosť" ostatných. 

Napriek tomu, že pojem korupcia nie je v právnom poriadku definovaný prostredníctvom jednotiacej definície, ktorá by združovala spoločné znaky rôznych foriem korupčného správania sa, vo všeobecnosti môžeme povedať, že ide o protispoločenské a protiprávne javy vo verejnom aj súkromnom sektore, ako sú trestné činy prijímania úplatku, podplácania, nepriameho úplatkárstva, volebnej korupcie, a niekedy aj zneužívania právomoci verejného činiteľa. 

 

Ako nahlásiť nekalé praktiky z fungovania úradu?
Ak ste narazili na neetické konanie, konflikt záujmov, či korupciu v súvislosti s fungovaním úradu, dajte nám o tom vedieť prostredníctvom nášho online formulára! Ďakujeme Vám.

Nechajte nám Váš podnet (názor)

*Meno:
*Priezvisko:
*Ulica/popisné čislo:
*Telefón:
*Email:

Váš podnet

Opíšte text z obrázku
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224