Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je sobota, 24.02.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie
  • banersut3_1.jpg
  • banersut2.jpg
  • banersut4.jpg
  • banersut5.jpg
Kontakt

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Kancelária prvého kontaktu (ústredňa):
055/789 06 10

Sekretariát:
055/789 06 37
Mobil: 0917 732 975

Fax: 055/789 06 33
E-mail: kancelária 1. kontaktu, sekretariát

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Str 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Pia 08.00 - 12.30 hod.

Z aktuálneho diania

05.02.2018

Operačný plán zimnej údržby 2017-2018

Viac
23.01.2018

Oznamujeme obyvateľom, že od 1.2. do 30.4.2018 sa uskutoční štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných 150 obcí, medzi nimi aj naša mestská časť.

Viac
28.12.2017

Upozorňujeme občanov, že s účinnosťou od 1. januára 2018 v zmysle zákona č. 238/2017 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, sa zvyšujú správne poplatky za osvedčovanie listín a podpisov.

Viac
11.12.2017

My, volení predstavitelia Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP (starosta mestskej časti a volení poslanci zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP), uvedomujúc si vzájomné súvislosti medzi ekonomickým, etickým a politickým prostredím, s cieľom získať pri výkone mandátu dôveru verejnosti...

Viac
30.11.2017
Vážení občania,

mobilná ľadová plocha v Drocárovom parku nebude túto sezónu prevádzkovaná a aktívne využívaná,

Viac
29.11.2017

Dovoľujeme si obyvateľom Sídliska KVP oznámiť, že medzi ulicami Hemerkova-Húskova prebiehajú stavebné práce na základe stavebného povolenia stavby.

Viac
20.11.2017

Prosíme občanov aby neparkovali na parkovisku Dénešova č.51 – 55 v dňoch 21.11. – 22.11.2017 v čase od 7:30 hod - do 16:00 hod z dôvodu asfaltovania chodníka

           

Prosíme občanov o zhovievavosť, tolerantnosť a trpezlivosť pri rekonštrukčných prácach

 

      Oznámené MČ KVP

Viac
13.10.2017

Dovoľujeme si obyvateľom oznámiť, že od zajtra t.j. sobota 14.10.2017 bude prebiehať čistenie dažďových vpustí na sídlisku KVP.

Viac
21.09.2017

Dovoľujeme si oznámiť obyvateľom, že sa bude realizovať značenie parkovacích miest na týchto uliciach:

     Hemerkova 2-24, 1-35 a Titogradská 1-5         dňa 25.9.2017
     Čordákova 29-41, 28-46                                       dňa 26.9.2017
     Čordákova 1-15, 6-26                                           dňa 27.9.2017

 

Viac
11.09.2017

Dovoľujeme si oznámiť obyvateľom, že sa bude realizovať značenie parkovacích miest na týchto uliciach:

Zombova 43, 45, 5–39   dňa 13. a 14.9.2017
Húskova 21–37, 47 –87 dňa 18.9.2017
Cottbuská 1-11 a Cottbuská 2-32 dňa 19.9.2017

 

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975