Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 27.07.2017RSSFacebook
Vyhľadávanie
  • banersut3_1.jpg
  • banersut2.jpg
  • banersut4.jpg
  • banersut5.jpg
Kontakt

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Kancelária prvého kontaktu (ústredňa):
055/789 06 10

Sekretariát:
055/789 06 11
Mobil: 0917 732 975

Fax: 055/789 06 33
E-mail: kancelária 1. kontaktu, sekretariát

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Str 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Pia 08.00 - 12.30 hod.

Z aktuálneho diania

12.07.2017
Kosby:
Obvod I.:    12.07.2017 - 21.07.2017 (začíname kosbou lúčneho porastu)
Obvod II.:   24.07.2017-28.07.2017
Obvod III.:  zatiaľ nie je potrebná kosba
Obvod IV.:  31.07.2017-04.08.2017 (lúčny porast)
Viac
08.06.2017
Kosby:
Obvod I.:    ukončené
Obvod II.:   prebieha, ukončenie do 09.06.2017
Obvod III.: 12.06.2017 - 15.06.2017 
Obvod IV.:  12.06.2017 - 16.06.017 
 
Viac
10.04.2017
Oznamujeme obyvateľom, že od 10. apríla  do 29. mája 2017 sa uskutoční Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.
 
Viac
17.01.2017

Spoločnosť KOSIT a.s. bude na území našej mestskej časti dňa 20. januára 2017 v piatok realizovať zber vianočných stromčekov - odpad zo zelene. Prosíme občanov, aby nepotrebné vianočné stromčeky do tej doby umiestnili pri jednotlivých kontajneroviskách.

Viac
02.01.2017

Operačný plán zimnej údržby 2016 - 2017

Viac
02.01.2017

Oznamujeme obyvateľom Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, že svoje postrehy a pripomienky k zimnej údržbe môžu nahlásiť na miestny úrad - v úradných hodinách na telefónnom čísle 055 / 78 90 610,  mimo úradných hodín  na telefónnom čísle 0918 917 134 na záznamník.

Viac
24.10.2016

Oznamujeme Vám, že v pondelok dňa 24. októbra 2016 bol na stránke mesta Košice  zverejnený dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016 – 2020 (2025) na verejnú diskusiu. Pripomienky a návrhy na doplnenie dokumentu je možné posielať na adresu socialne@kosice.sk  v termíne do 25. 11. 2016.

Viac
07.09.2016

Oznamujeme občanom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,  že  IV. kosba pokračuje v piatok 09.09.2016 a jej ukončenie predpokladáme dňa 16.septembra 2016.

Viac
30.08.2016
Oznamujeme občanom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP,  že začína  IV. kosba v piatok 26.08.2016 a  jej ukončenie predpokladáme dňa 10.septembra.
Viac
17.08.2016

Predmet zákazky: ,,Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa“ na objekte miestneho úradu. 

Lehota na predkladanie ponúk: 31.08.2016 do 12.00 hod.

 

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10,11
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975