Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 19.04.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie
  • banersut3_1.jpg
  • banersut2.jpg
  • banersut4.jpg
  • banersut5.jpg
Kontakt

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Kancelária prvého kontaktu (ústredňa):
055/789 06 10

Sekretariát:
055/789 06 37
Mobil: 0917 732 975

Fax: 055/789 06 33
E-mail: kancelária 1. kontaktu, sekretariát

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Str 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Pia 08.00 - 12.30 hod.

Z aktuálneho diania

17.04.2019

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje

že IV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP

sa uskutoční dňa  25. apríla 2019 o 15.00 hodine

Viac
16.03.2019

Vyhláška č. 521/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky § 2 Čistenie a udržiavanie pieskoviska

Viac
08.02.2019

Starosta

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

 

že III. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 21. februára 2019 (štvrtok) o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

 

Viac
06.02.2019

Vážení občania KVP, z dôvodu plánovanej opravy v OST 2644, ktorú vykoná spoločnosť TEHO, s.r.o., bude dňa 14.02.2019 od 6:00 hod. prerušená dodávka teplej vody (TÚV). Predpokladaný čas ukončenia opráv je do 15:00 hod.

Odstávka teplej vody bude na týchto uliciach: Starozagorská 2,4,6,8-ZŠ, Cottbuská 36-OC KVP IV

Viac
28.12.2018

Vážení občania,

dovoľujeme si vám oznámiť, že z dôvodu uzávierkových pokladničných operácií budú dňa 31.12.2018 (pondelok) úradné hodiny na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

od 08.00 hod. do 12.00 hod.

 

Viac
19.11.2018

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP ako správca majetku vo vlastníctve mesta Košice ponúka na prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalej materskej školy na Bauerovej ulici.

 

Viac
25.10.2018

Dňa 26.10.2018 (piatok) budú z dôvodu školenia zapisovateľov okrskových volebných komisií zatvorené tieto kancelárie:

• kancelária č. 1 – kancelária prvého kontaktu,
• kancelária č. 2 – evidencia obyvateľstva,
• kancelária č. 3 – osvedčovanie listín a podpisov

Za porozumenie ďakujeme.

 

Viac
03.10.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,, Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev, na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk: do 17.10.2018, do 10.00 hod.

 

Viac
02.10.2018

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP dňa 22.09.2018 začala s 3. kosbou lúčneho porastu  a  4. kosbou trávnatého porastu. Prebieha čiastková kosba  len na úsekoch, kde je zvýšený výskyt lucerny a vyššieho trávnatého porastu na miestach,  kde sa bude realizovať hrabanie lístia.

 

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975