Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je streda, 12.12.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie
  • banersut3_1.jpg
  • banersut2.jpg
  • banersut4.jpg
  • banersut5.jpg
Kontakt

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Kancelária prvého kontaktu (ústredňa):
055/789 06 10

Sekretariát:
055/789 06 37
Mobil: 0917 732 975

Fax: 055/789 06 33
E-mail: kancelária 1. kontaktu, sekretariát

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Str 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Pia 08.00 - 12.30 hod.

Z aktuálneho diania

19.11.2018

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP ako správca majetku vo vlastníctve mesta Košice ponúka na prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalej materskej školy na Bauerovej ulici.

 

Viac
25.10.2018

Dňa 26.10.2018 (piatok) budú z dôvodu školenia zapisovateľov okrskových volebných komisií zatvorené tieto kancelárie:

• kancelária č. 1 – kancelária prvého kontaktu,
• kancelária č. 2 – evidencia obyvateľstva,
• kancelária č. 3 – osvedčovanie listín a podpisov

Za porozumenie ďakujeme.

 

Viac
03.10.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,, Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev, na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk: do 17.10.2018, do 10.00 hod.

 

Viac
02.10.2018

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP dňa 22.09.2018 začala s 3. kosbou lúčneho porastu  a  4. kosbou trávnatého porastu. Prebieha čiastková kosba  len na úsekoch, kde je zvýšený výskyt lucerny a vyššieho trávnatého porastu na miestach,  kde sa bude realizovať hrabanie lístia.

 

Viac
01.10.2018

Z dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov na Sídlisku KVP, mestská časť vykonala celoplošnú  deratizáciu verejných priestranstiev v mesiaci apríl 2018. Ďalšia deratizácia bola vykonaná  v mesiaci  júl 2018.  Od mesiaca august  2018  vykonávame deratizáciu kritických miest s častým výskytom hlodavcov, na základe monitorovania a podnetov občanov.

Viac
21.09.2018

Vážení občania,
v tomto období sa  končí veľmi dôležitá akcia "Rekonštrukcia a modernizácia teplovodného potrubia"  na väčšine územia našej mestskej časti.
Po výmene starého vedenia za nové, ktoré bude slúžiť nám všetkým ďalšie desiatky rokov sa vracajú do pôvodného stavu aj plochy pred vchodmi do obytných domov.
 

Viac
20.08.2018

Rekonštrukcia teplovodov v miernom sklze

Viac
31.07.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie od 01.08.2018 od 06.00 h do odvolania

Viac
31.07.2018

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť ho  do evidencie v lehote 30 dní...

Viac
12.07.2018
Kosby:
 
Obvod I. a lúka Wuppertalská                        16.07.2018 - 20.07.2018
Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975