Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je sobota, 15.08.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie
  • banersut3_1.jpg
  • banersut2.jpg
  • Dizajn bez názvu.png
  • banersut1.jpg
Kontakt

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Kancelária prvého kontaktu (ústredňa):
055/789 06 10

Sekretariát:
055/789 06 37
Mobil: 0948 780 224

Fax: 055/789 06 33
E-mail: kancelária 1. kontaktu, sekretariát

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Str 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Pia 08.00 - 12.30 hod.

Z aktuálneho diania

Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP oznamuje občanom, že dňa 13.08.2020 (štvrtok) budú všetky pracoviská miestneho úradu v dôsledku výpadku elektrickej energie z a t v o r e n é.

Za pochopenie ďakujeme.

Viac
13.07.2020

Dňa 14.07.2020 od 9:30 do 14:30 dôjde k prerušeniu dodávky služieb Slovak Telecom na miestnom úrade z dôvodu technických prác na telekomunikačných linkách. Z tohoto dôvodu budú pevné linky miestneho úradu dočasne nedostupné.

Za výpadok služieb sa vopred ospravedlňujeme.

Viac
30.06.2020

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s nástupom najneskôr od 1.9.2020 na pozíciu - účtovník hotovostných platieb 

Viac
17.06.2020

Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP oznamuje občanom, že dňa 19.06.2020 (piatok) budú všetky pracoviská miestneho úradu z technických príčin zatvorené.

Sme tu pre Vás opäť v pondelok 22.6.2020. 

Za pochopenie ďakujeme!

Viac
16.06.2020

Predmet zákazky:

Vyhotovenie projektovej dokumentácie diela „Rozšírenie existujúcich parkovísk na Sídlisku KVP“

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 03.07.2020 do 12.00 hod.

Viac
15.06.2020

Prieskum trhu pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky s následným využitím doručených ponúk pre výber dodávateľa.

Predmet zákazky: Nákup vonkajšieho mobiliáru s montážou pre MČ Košice – Sídlisko KVP        

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 22.06.2020 do 15.00 hod.   

Viac
01.06.2020

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že  XIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  11.  júna 2020 ( štvrtok ) o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť

Viac
26.05.2020

Predmet nájmu

  • Motorové vozidlo PIAGGIO PORTER MAXXI, EČV KE692MS,
    VIN ZAPS90RGW00002549 
Viac
26.05.2020

Predmet nájmu

  • nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, a to:
  • v budove súp. č. stavby II. 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 108 m2, zapísanej na LV č. 965
  • v budove súp. č. stavby 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 91,82 m2, zapísanej na LV č. 965
Viac
25.05.2020

Plánované prerušenia dodávok zo SCZT Košice v roku 2020 nášho dodávateľa tepla Tepláreň Košice, a.s..

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224