Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.02.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie
  • banersut3_1.jpg
  • banersut2.jpg
  • banersut4.jpg
  • banersut5.jpg
Kontakt

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Kancelária prvého kontaktu (ústredňa):
055/789 06 10

Sekretariát:
055/789 06 37
Mobil: 0917 732 975

Fax: 055/789 06 33
E-mail: kancelária 1. kontaktu, sekretariát

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Str 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Pia 08.00 - 12.30 hod.

Z aktuálneho diania

08.02.2019

Starosta

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

 

že III. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 21. februára 2019 (štvrtok) o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosť

 

Viac
06.02.2019

Vážení občania KVP, z dôvodu plánovanej opravy v OST 2644, ktorú vykoná spoločnosť TEHO, s.r.o., bude dňa 14.02.2019 od 6:00 hod. prerušená dodávka teplej vody (TÚV). Predpokladaný čas ukončenia opráv je do 15:00 hod.

Odstávka teplej vody bude na týchto uliciach: Starozagorská 2,4,6,8-ZŠ, Cottbuská 36-OC KVP IV

Viac
28.12.2018

Vážení občania,

dovoľujeme si vám oznámiť, že z dôvodu uzávierkových pokladničných operácií budú dňa 31.12.2018 (pondelok) úradné hodiny na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

od 08.00 hod. do 12.00 hod.

 

Viac
19.11.2018

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP ako správca majetku vo vlastníctve mesta Košice ponúka na prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalej materskej školy na Bauerovej ulici.

 

Viac
25.10.2018

Dňa 26.10.2018 (piatok) budú z dôvodu školenia zapisovateľov okrskových volebných komisií zatvorené tieto kancelárie:

• kancelária č. 1 – kancelária prvého kontaktu,
• kancelária č. 2 – evidencia obyvateľstva,
• kancelária č. 3 – osvedčovanie listín a podpisov

Za porozumenie ďakujeme.

 

Viac
03.10.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,, Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev, na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk: do 17.10.2018, do 10.00 hod.

 

Viac
02.10.2018

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP dňa 22.09.2018 začala s 3. kosbou lúčneho porastu  a  4. kosbou trávnatého porastu. Prebieha čiastková kosba  len na úsekoch, kde je zvýšený výskyt lucerny a vyššieho trávnatého porastu na miestach,  kde sa bude realizovať hrabanie lístia.

 

Viac
01.10.2018

Z dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov na Sídlisku KVP, mestská časť vykonala celoplošnú  deratizáciu verejných priestranstiev v mesiaci apríl 2018. Ďalšia deratizácia bola vykonaná  v mesiaci  júl 2018.  Od mesiaca august  2018  vykonávame deratizáciu kritických miest s častým výskytom hlodavcov, na základe monitorovania a podnetov občanov.

Viac
21.09.2018

Vážení občania,
v tomto období sa  končí veľmi dôležitá akcia "Rekonštrukcia a modernizácia teplovodného potrubia"  na väčšine územia našej mestskej časti.
Po výmene starého vedenia za nové, ktoré bude slúžiť nám všetkým ďalšie desiatky rokov sa vracajú do pôvodného stavu aj plochy pred vchodmi do obytných domov.
 

Viac
20.08.2018

Rekonštrukcia teplovodov v miernom sklze

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975