Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 17.08.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie
  • banersut3_1.jpg
  • banersut2.jpg
  • banersut4.jpg
  • banersut5.jpg
Kontakt

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Kancelária prvého kontaktu (ústredňa):
055/789 06 10

Sekretariát:
055/789 06 37
Mobil: 0917 732 975

Fax: 055/789 06 33
E-mail: kancelária 1. kontaktu, sekretariát

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Str 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Pia 08.00 - 12.30 hod.

Z aktuálneho diania

31.07.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie od 01.08.2018 od 06.00 h do odvolania

Viac
31.07.2018

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť ho  do evidencie v lehote 30 dní...

Viac
12.07.2018
Kosby:
 
Obvod I. a lúka Wuppertalská                        16.07.2018 - 20.07.2018
Viac
29.06.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvolava čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru...

Viac
15.06.2018

Vzhľadom na zvýšený počet požiarov a vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru...

Viac
06.06.2018
Kosby:
Obvod I.:                            04.06.2018 - 05.06.2018
Obvod II.:                           06.06.2018 - 08.06.2018
Viac
30.05.2018
Chcete sa vyjadriť k budúcemu rozvoju KVP?
 
Kedy?    Štvrtok 07.06.2017 o 16:00
Kde?      Zasadačka miestneho úradu MČ KVP
 
Viac
02.05.2018

na základe oznámenia o pláne odstávok primárnych rozvodov dodavateľa tepla Teplárne Košice a.s. oznamujeme Vám prerušenie dodávky tepla v dňoch 12.-14.06.2018 (celosystémová odstávka zdroja TEKO)

Viac
30.04.2018

Dňa 2.5.2018 bude vykonaný na Sídlisku KVP  postrek Pagaštanov konských, proti živočíšnemu škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému.

Viac
23.04.2018

Dňa 23.4.2018 bola zahájená kosba trávnatého porastu na Sídlisku KVP.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975