Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je sobota, 21.04.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie
  • banersut3_1.jpg
  • banersut2.jpg
  • banersut4.jpg
  • banersut5.jpg
Kontakt

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Kancelária prvého kontaktu (ústredňa):
055/789 06 10

Sekretariát:
055/789 06 37
Mobil: 0917 732 975

Fax: 055/789 06 33
E-mail: kancelária 1. kontaktu, sekretariát

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Str 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Pia 08.00 - 12.30 hod.

Z aktuálneho diania

11.04.2018

Spoločnosť STRABAG s.r.o.zaháji stavebné práce na II. etape rekonštrukcie pozemnej komunikácie Klimkovičiva ul. dňom 16.04.2018 d 9.00 hod.

Viac
11.04.2018

Z dôvodu 2. etapy komplexnej rekonštrukcie Klimkovičovej ulice v úseku od Ul. Jána Pavla II. po Hemerkovu ulicu dochádza od pondelka 16.4.2018 od 7:00 hod. k úplnému vylúčeniu MHD v predmetnom úseku.

Viac
11.04.2018

Opatrenie na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018, ktorý obsahuje povinnosti právnických a fyzických osôb v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.

Viac
10.04.2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcoch (IKT).

Viac
11.04.2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 09. apríla do 26. júna 2018 výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC.

Viac
11.04.2018

Vyhláška č. 521/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky   
§ 2 Čistenie a udržiavanie pieskoviska (1) Prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou (§ 17 zákona) alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie...
 

 

Viac
11.04.2018

V termíne od 16.4.2018 do 22.4.2018 bude realizovaná celoplošná deratizácia na reguláciu živočíšnych škodcov na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

Viac
11.04.2018

Zmena postupu pri predĺžení vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP

Viac
29.03.2018

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje prerušenie distribúcie elektriny : 

v mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, úseky: ul. Klimkovičova č.d. 1, 11, 13, 15, 17
 a garáže na ul. Klimkovičovej

Viac
06.03.2018

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP, vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975