Špecialista pre verejné obstarávanie

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od 1. apríla 2024 na pozíciu :

špecialista pre verejné obstarávanie  

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, práca s internetom
 • prax v oblasti verejného obstarávania v trvaní minimálne 1 rok podmienkou

Iné kritériá a požiadavky:

 • komunikatívnosť a flexibilita
 • spoľahlivosť a samostatnosť
 • schopnosť zvládať záťažové situácie
 • schopnosť pracovať v tíme
 • vodičský preukaz typu B výhodou

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie:

 • funkčný plat na ponúkanú pozíciu stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je od 1 400,-€ v závislosti od pracovných skúseností uchádzača

Pracovná náplň:

 • koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania (VO) 
 • vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní tovarov, služieb, prác a výkonov podľa zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení
 • realizuje celý proces verejného obstarávania, predpríprava a  plánovanie VO (rozhodovanie o použití postupu verejného obstarávania) v rámci miestneho úradu
 • pripravovanie a predkladanie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu
 • vypracovávanie analýz výsledkov verejného obstarávania pre účely riadenia a plánovania procesov vo verejnom obstarávaní
 • vypracovávanie a archivovanie dokladov z verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a internej smernice pre VO 
 • vedenie archívu verejného obstarávania a zabezpečovanie potrebnej dokumentácie a agendy, vyhotovovanie štatistickej a oznamovacej agendy
 • podieľa sa na príprave obchodných zmlúv k verejnému obstarávaniu ako súčasť súťažných podkladov
 • organizovanie a vyhodnocovanie ponúk v procese verejného obstarávania, dohliadanie na dodržiavanie postupov stanovených zákonom o VO
 • v prípade revíznych postupov spracovanie stanoviska verejného obstarávateľa, spracovanie stanoviska pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO)
 • zabezpečovanie zverejňovania informácií v súlade s platnou legislatívou    
 • realizuje verejné obstarávanie prostredníctvom elektronickej platformy alebo  elektronického trhoviska
 • zodpovedá za vypracovanie plánu verejného obstarávania, zverejnenie a  plnenie plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok 
 • zabezpečuje aktualizáciu smernice pre verejné obstarávanie v súlade s platnou právnou úpravou, metodicky usmerňuje zamestnancov mestskej časti v oblasti verejného obstarávania
 • sleduje metodické usmernenia a výkladové stanoviská ÚVO
 • plní povinnosti verejného obstarávania vo vzťahu k ÚVO vyplývajúce zo zákona, ako i ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušnej agendy
 • aktívne vyhľadávanie príležitosti pre získavanie externých finančných zdrojov, granty, výzvy a eurofondy a spracovávanie dokumentov potrebných pre zapojenie sa do príslušných výziev
 • plánovanie a koordinácia činností v rámci zverených projektov, zabezpečovanie realizácie týchto projektov v rámci stanovených časových a rozpočtových limitov, zabezpečenie plnenia povinností prijímateľa externých zdrojov financovania vyplývajúcich z príslušných zmlúv (projektový manažment)
 • komunikácia s poskytovateľmi externých zdrojov financovania.

Iné úlohy:

 • evidencia podnikateľov v mestskej časti
 • prijímanie a evidencia oznámení o prevádzkovej dobe, zmeny prevádzkovej doby
 • príprava stanovísk mestskej časti k umiestneniu zdravotníckych zariadení na území mestskej časti
 • príprava vyjadrení k prevádzkovaniu hazardných hier v zmysle zákona o hazardných hrách
 • vykonávanie správy odvodov z hazardných hier.

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční - osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky. 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do

26. 3. 2024  (utorok) do 10:00 hodiny na adresu:  

 

Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP

Trieda KVP č. 1

040 23 Košice

alebo e-mailom na: kariera@mckvp.sk

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!