Nové projekty

OBNOVA VNÚTROBLOKU NA JASUSCHOVEJ A BAUEROVEJ        REVITALIZÁCIA FONTÁNY
           Obnova vnútrobloku na                               Revitalizácia fontány
          Jasuschovej a Bauerovej                                  Zombova

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224