Realizácia zelenej strechy miestneho úradu

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu:             Realizácia zelenej strechy budovy miestneho úradu

ITMS2014+ kód porjektu: NFP302070CBN7   

Operačný program:       Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                    7. REACT-EU

Špecifický cieľ:                7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

 

Prijímateľ:                       Mestská časť Košice – Sídlisko KVP

                                          Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice

Miesto realizácie:          Územie mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 105 978,95 €

 

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je realizácia zelenej strechy na budove miestneho úradu. Ide o administratívne významnú budovu poskytujúcu základný kontakt medzi obyvateľmi mestskej časti a miestnou samosprávou. Z vyššie uvedeného vyplýva, že mestská časť je územím sídliskového typu s intenzívnou mierou zástavby v zmysle rozvoja bývania a potrieb obyvateľstva (výstavba aj v súčasnosti pokračuje) a ktorá nedisponuje dostatočnými verejnými plochami na rovnako intenzívnu výsadbu zelene, ktorá by významnejšie mohla prispieť k zlepšeniu životného prostredia aj v oblasti manažmentu dažďových vôd, aj v oblasti zmierňovania znečistenia ovzdušia a prašnosti.

.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán – MIRRI: www.mirri.gov.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!