MESTSKÁ KRAJINA KVP

Mestská krajina KVP

Cieľom projektu Mestská krajina KVP je komplexné, prepojené a strategické uvažovanie o revitalizácii verejných priestorov na sídlisku v Košiciach s ohľadom na zmeny klímy. Komplexné revitalizácie s ohľadom na klimatické zmeny sa zameriavajú na zlepšenie kvality verejných priestranstiev, rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít a zlepšenie občianskeho života. Na projekte spolupracuje mestská časť Košice Sídlisko KVP s občianskym združením Spolka a ďalšími odborníkmi a odborníčkami na krajinnú architektúru, urbanizmus či mobilitu.

Projekt sme nazvali Mestská krajina KVP, pretože ako najvyššiu prioritu považujeme posilnenie existujúcej zelene prírode blízkym spôsobom, posilnenie prepojenosti ekosystému a následné naviazanie komunitných a občianskych aktivít.

projekt začal na jeseň 2022 analýzou dostupných podkladov a stratégií, úvodnými rozhovormi a terénnymi mapovaniami, analýzou dobrej praxe a prípravnou štúdiou. V roku 2023 je naplánovaných niekoľko sociologických a urbanistických výskumov a realizácia prvej intervencie. Výhľadovo a pri zabezpečení financovania bude projekt pokračovať v rokoch 2024 a 2025 širším zapojením ľudí v ústrety plnenia stanoveného cieľa.

Viac o projekte

Prepojené strategické uvažovanie v sebe nutne prepája plánovanie fyzického priestoru s procesnými plánmi – zapojením odbornej aj neodbornej verejnosti a manažmentom údržby, ktoré dopĺňajú zmeny fyzickej infraštruktúry. Zapájanie ľudí z mestskej časti je dôležitým aspektom pre prehĺbenie dôvery, spolupráce na skvalitňovaní a podieľaní sa na starostlivosti o verejné priestory sídliska.

Mnohé štúdie (napríklad v Jilemnici a Štětíne od UNIT architekti, Interboro architects v Detroite) podčiarkujú skutočnosť, že ruka v ruke s dobrou stratégiou, komunikáciou a participáciou stačia malé, dobre zamierené intervencie do priestoru aby sa výrazne zlepšilo uvažovanie o kvalite života na sídlisku a tým aj, postupne, dôvera v nové riešenia samosprávy a kvalita života ako taká. V pláne je preto uskutočniť niekoľko intervencí na posilnenie výkonnej stránky projektu.

Cieľom prvej intervencie v tejto fáze je predstaviť projekt a zdôrazniť jeho zámer. Má posilniť existujúcu zeleň prírode blízkym spôsobom, posilniť prepojenosť ekosystému a naviazať na komunitné a občianske aktivity. Nástrojom pre uskutočnenie cieľa je, podľa kvality pre ktorú boli vybrané autorky zámeru, vytváranie pozitívnej budúcnosti. Tvorba tejto budúcnosti je zároveň posunom od zaužívaných koľají sústredenia sa na nápravy aktuálnych problémov miesto holistického uchopenia riešenia.

Koncept riešenia prvej intervencie

Projekt Mestská krajina KVP impulzom k uvažovaniu o novej budúcnosti sídliska. Budúcnosti, ktorá je udržateľná, krásna a inkluzívna. Zmysel intervencie vidíme v možnosti vizualizovať túto budúcnosť a naštartovať predstavivosť miestnych ľudí. Prebehne v priestore v blízkosti detských ihrísk v širšom okruhu ZŠ, ul. Čordákova. Intervencia spočíva vo vytvorení “miesta”, ktoré tieto hodnoty budúcnosti komunikuje:

Prírode-blízke hospodárenie s dažďovou vodou

Na sídlisku sa nachádza množstvo prvkov, ktoré umožňujú reguláciu dažďovej vody, napr. betónové žľaby. Tie na vybranom mieste nahrádzame “vsakovacím prieľahom”, ktorý umožňuje vodu vsakovať, prípadne ju zadržiava a umožňuje tak jej vyparovanie. Vďaka tomu sa tiež zvyšuje vlhkosť v pôde. “Vsakovací prieľah” vysadený trvalkovým porastom je zároveň estetickým krajinným prvkom, ktorý podporuje biodiverzitu a zlepšuje mikroklímu v mieste. Trvalkový záhon mení svoj výraz celoročne. Dobre navrhnutý záhon je tiež udržateľný z hľadiska starostlivosti - vyžaduje omnoho menej ľudskej práce, než napr. letničky.

Princípy cirkulárnej ekonomiky

Miesto vytvárania nových prvkov pracujeme s existujúcim materiálom. Výroba betónu je náročná z hľadiska produkcie emisií a tak predĺženie jeho životnosti je spôsobom, ako znížiť ekologickú

stopu projektu na minimum. Recykláciou prvkov, ich očistením a povrchovou úpravou sme získali nový modulárny systém, ktorý je možné využiť na mnoho spôsobov.

Inkluzívnosť a rozmanitosť

Z betónových modulov vytvárame nový typ mobiliáru, ktorý vydrží mnoho rokov. Jeho variabilita umožňuje vytvoriť rôzne prvky na sedenie, ležanie, sadenie a iné aktivity. Bez jasne určenej funkcie abstraktné tvary podnecujú na predstavivosť k rôznorodému užívaniu. Súčasne na seba pútajú pozornosť a pomáhajú tak pozitívnym príkladom informovať o projekte premeny sídliska.


Tím a podpora

Projekt je spoluprácou mestskej časti Košice Sídlisko KVP s občianskym združením Spolka a ďalšími odborníkmi a odborníčkami na krajinnú architektúru, urbanizmus či mobilitu. Je financovaný z rozpočtu KVP. 

 
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!