Občasník

Kvapka je sídliskový občasník, ktorý vydáva Mestská časť Košice - Sídlisko KVP od roku 1993.

Občasník informuje občanov o aktuálnych novinkách a udalostiach v mestskej časti, prináša informácie o aktivitách mestskej časti, rokovaniach miestneho zastupiteľstva, miestneho úradu a jeho oddelení, je distribuovaný do všetkých domácností na sídlisku KVP zdarma. 

 

KVaPka 1/2019
KVaPka 2/2019
KVaPka 3/2019
KVaPka 4/2019
 

KVaPka 5/2020
KVaPka 4/2020
KVaPka 3/2020
KVaPka 2/2020
KVaPka 1/2020

 
KVaPka 2/2018    
KVaPka 1/2017 KVaPka 2/2017 KVaPka 1/2018

KVaPka 5/2016
KVaPka 4/2016
KVaPka 3/2016
KVaPka 2/2016
KVaPka 1/2016

KVaPka 5/2015
KVaPka 4/2015

KVaPka 3/2015
KVaPka 2/2015
KVaPka 1/2015
KVaPka 5/2014
KVaPka 4/2014
KVaPka 3/2014
KVaPka 2/2014
KVaPka 1/2014
Naše KVP 5/2013
Naše KVP 4/2013
Naše KVP 3/2013
Naše KVP 2/2013
KVaPka 1/2013
KVaPka 4/2012
KVaPka 3/2012
KVaPka 2/2012
KVaPka 1/2012
KVaPka 4/2011
KVaPka 3/2011
KVaPka 2/2011
KVaPka 1/2011
KVaPka 5/2010
Kvapka 4/2010
Kvapka 3/2010
Kvapka 2/2010
Kvapka 1/2010
Kvapka 5/2009
Kvapka 4/2009
Kvapka 3/2009
Kvapka 2/2009
Kvapka 1/2009
Kvapka 4/2008
Kvapka 3/2008
Kvapka 2/2008
Kvapka 1/2008

Redakčná rada

je kolektívny orgán, ktorý dohliada na dodržiavanie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

E-mail: redakcia@mckvp.sk

Redaktor- editor: Mgr. Ivana Padová, tel. kontakt: 0910 125 241

Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP  č. 13 zo dňa 10. 12. 2018 poslanci zvolili členov Redakčnej rady.      

Redakčná rada Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP 

 

Bc. Marián Podolinský

 predseda

kontakt@marianpodolinsky.sk
Mobil: +421 944 316 219
bbbbbbbbbb

                                                         Mgr. Marián Horenský, PhD.

podpredseda

m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400

Iveta Adamčíková

člen

iveta.adamcikova01@gmail.com

                                                        Marián Koszoru

člen

marian.koszoru@gmail.com
Mobil: +421 911 541 292

 


Plán vydávania občasníka KVaPka v roku 2020

 

1/2020 – uzávierka – 24.01.2020

/súčasťou aj volebný špeciál/       piatok

distribúcia – 13.02. 2020 -14.02.2020     

                         štvrtok - piatok

2/2020 – uzávierka – 09.03.2020

piatok

distribúcia – 26.03.2020 – 27.03.2020

                         štvrtok - piatok

3/2020 – uzávierka – 25.05.2020

pondelok

distribúcia – 11.06.2020 – 12.06.2020

                         štvrtok - piatok

4/2020 – uzávierka – 02.09.2020

streda

distribúcia – 24.09.2020 – 25.09.2020

                         štvrtok - piatok

5/2020 – uzávierka – 18.11.2020

streda

distribúcia – 10.12.2020 – 11.12.2020

                         štvrtok - piatok

* Mestská časť Košice – Sídlisko KVP si vyhradzuje právo zmeny termínov jednotlivých vydávaní občasníka v roku 2020.

 

 


Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov

Desatoro tvorby občasníka KVaPka

Kódex novín mestskej časti

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Záznam RR 30.1.2019.pdf
veľkosť: 202.21 KB
Záznam RR 25.2.2019.pdf
veľkosť: 176.54 KB
Záznam RR 24.10.2019.pdf
veľkosť: 174.88 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224