Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 13.12.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Občasník

Kvapka je sídliskový občasník, ktorý vydáva Mestská časť Košice - Sídlisko KVP od roku 1993.

Občasník informuje občanov o aktuálnych novinkách a udalostiach v mestskej časti, prináša informácie o aktivitách mestskej časti, rokovaniach miestneho zastupiteľstva, miestneho úradu a jeho oddelení, je distribuovaný do všetkých domácností na sídlisku KVP zdarma. 


KVaPka 1/2017 KVaPka 2/2017 KVaPka 1/2018

KVaPka 5/2016
KVaPka 4/2016
KVaPka 3/2016
KVaPka 2/2016
KVaPka 1/2016

KVaPka 5/2015
KVaPka 4/2015

KVaPka 3/2015
KVaPka 2/2015
KVaPka 1/2015
KVaPka 5/2014
KVaPka 4/2014
KVaPka 3/2014
KVaPka 2/2014
KVaPka 1/2014
Naše KVP 5/2013
Naše KVP 4/2013
Naše KVP 3/2013
Naše KVP 2/2013
KVaPka 1/2013
KVaPka 4/2012
KVaPka 3/2012
KVaPka 2/2012
KVaPka 1/2012
KVaPka 4/2011
KVaPka 3/2011
KVaPka 2/2011
KVaPka 1/2011
KVaPka 5/2010
Kvapka 4/2010
Kvapka 3/2010
Kvapka 2/2010
Kvapka 1/2010
Kvapka 5/2009
Kvapka 4/2009
Kvapka 3/2009
Kvapka 2/2009
Kvapka 1/2009
Kvapka 4/2008
Kvapka 3/2008
Kvapka 2/2008
Kvapka 1/2008

Redakčná rada

je kolektívny orgán, ktorý dohliada na dodržiavanie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

Email: redakcia@mckvp.sk

 Redaktor- editor: 

Členovia Redakčnej rady

  1. Mgr. Marián Horenský – predseda RR
  2. Iveta Adamčíková – podpredseda RR
  3.  Ing. Jana Timková – prednostka MÚ
  4. Milan Pach 
  5. Vojtech Tóth, MBA
  6. Alžbeta Bukatová

Ing. Roksolana Ščuroková, PhD. – sekretár RR (s hlasom poradným)


Plán vydávania občasníka KVaPka v roku 2017

1/2017 – uzávierka – 20.02.2017

                                                                pondelok

distribúcia – 16.03. – 19.03.2017

                         štvrtok - nedeľa

2/2017 – uzávierka – 29.05.2017

                                          pondelok

distribúcia – 22.06. – 25.06.2017

                         štvrtok - nedeľa

3/2017 – uzávierka – 28.08.201

                                                              pondelok

distribúcia – 21.09. – 24.09.2017

                         štvrtok - nedeľa

4/2017 – uzávierka – 02.10.2017

                             /volebný špeciál/ pondelok

distribúcia – 26.10. – 29.10.2017

                         štvrtok - nedeľa

5/2017 – uzávierka – 13.11.2017

                                                           pondelok

distribúcia – 07.12. – 10.12.2017

                         štvrtok - nedeľa

 

* Mestská časť Košice – Sídlisko KVP si vyhradzuje právo zmeny termínov jednotlivých vydávaní občasníka v roku 2017.


Sadzobník inzercie

Reklama - formát

Sadzba pri 1. uverejnení

Sadzba pri viacnásobnom uverejnení

A4 čierno-biela

219,21 €

138,88 €

A5 čierno-biela

109,61 €

69,44 €

A6 čierno-biela

54,74 €

34,72 €

A7 čierno-biela

28,41 €

17,36 €

A4 plnofarebná

839,81 €

503,88 €

A5 plnofarebná

419,90 €

251,94 €

A6 plnofarebná

206,95 €

125,97 €

A7 plnofarebná

104,98 €

62,98 €

Riadková inzercia

0,33 € za slovo

0,33 € za slovo

 


Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov

Desatoro tvorby občasníka KVaPka

 

 

06.03.2018

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP, vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

Viac
14.11.2017

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP, vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

Viac
[Ponuka pre redaktora - editora na spracovanie občasníka na rok 2015]
12.03.2015

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2015 vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

 

Viac

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975