Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je nedeľa, 29.03.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Občasník

Kvapka je sídliskový občasník, ktorý vydáva Mestská časť Košice - Sídlisko KVP od roku 1993.

Občasník informuje občanov o aktuálnych novinkách a udalostiach v mestskej časti, prináša informácie o aktivitách mestskej časti, rokovaniach miestneho zastupiteľstva, miestneho úradu a jeho oddelení, je distribuovaný do všetkých domácností na sídlisku KVP zdarma. 

 

KVaPka 1/2019
KVaPka 2/2019
KVaPka 3/2019
KVaPka 4/2019

KVaPka 1/2020  
KVaPka 2/2018    
KVaPka 1/2017 KVaPka 2/2017 KVaPka 1/2018

KVaPka 5/2016
KVaPka 4/2016
KVaPka 3/2016
KVaPka 2/2016
KVaPka 1/2016

KVaPka 5/2015
KVaPka 4/2015

KVaPka 3/2015
KVaPka 2/2015
KVaPka 1/2015
KVaPka 5/2014
KVaPka 4/2014
KVaPka 3/2014
KVaPka 2/2014
KVaPka 1/2014
Naše KVP 5/2013
Naše KVP 4/2013
Naše KVP 3/2013
Naše KVP 2/2013
KVaPka 1/2013
KVaPka 4/2012
KVaPka 3/2012
KVaPka 2/2012
KVaPka 1/2012
KVaPka 4/2011
KVaPka 3/2011
KVaPka 2/2011
KVaPka 1/2011
KVaPka 5/2010
Kvapka 4/2010
Kvapka 3/2010
Kvapka 2/2010
Kvapka 1/2010
Kvapka 5/2009
Kvapka 4/2009
Kvapka 3/2009
Kvapka 2/2009
Kvapka 1/2009
Kvapka 4/2008
Kvapka 3/2008
Kvapka 2/2008
Kvapka 1/2008

Redakčná rada

je kolektívny orgán, ktorý dohliada na dodržiavanie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

E-mail: redakcia@mckvp.sk

 Redaktor- editor: Mgr. Ivana Padová, tel. kontakt: 0910 125 241

Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP  č. 13 zo dňa 10. 12. 2018 poslanci zvolili členov Redakčnej rady.      

Redakčná rada Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP 

 

Bc. Marián Podolinský

 predseda

kontakt@marianpodolinsky.sk
Mobil: +421 944 316 219
bbbbbbbbbb

                                                         Mgr. Marián Horenský, PhD.

podpredseda

m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400

Iveta Adamčíková

člen

iveta.adamcikova01@gmail.com

                                                        Marián Koszoru

člen

marian.koszoru@gmail.com
Mobil: +421 911 541 292

 


Plán vydávania občasníka KVaPka v roku 2019

 

 1/2019 – uzávierka – 05.02.2019 / súčasťou aj volebný   špeciál/  utorok

 distribúcia – 01.03. 2019       

 piatok

 2/2019 – uzávierka – 23.04.2019 / súčasťou aj volebný   špeciál/  utorok

 distribúcia – 16.05. – 17.05.2019

 štvrtok - piatok

 3/2019 – uzávierka – 13.08.2019

 utorok

 distribúcia – 05.09. – 06.09.2019

 štvrtok - piatok

 4/2019 – uzávierka – 12.11.2019

 utorok

 distribúcia – 05.12. – 06.12.2019

 štvrtok - piatok

 

* Mestská časť Košice – Sídlisko KVP si vyhradzuje právo zmeny termínov jednotlivých vydávaní občasníka v roku 2019.


 

Sadzobník inzercie

 

Reklama - formát

Sadzba za jedno uverejnenie

1/1 strany

plnofarebná

400,- €

1/2 strany

plnofarebná

200,- €

1/3 strany 

plnofarebná

180,- €

1/4 strany

plnofarebná

120,- €

1/8 strany

plnofarebná

70,- €

 

 


Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov

Desatoro tvorby občasníka KVaPka

Kódex novín mestskej časti

 

 

06.03.2018

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP, vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

Viac
14.11.2017

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP, vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

Viac
[Ponuka pre redaktora - editora na spracovanie občasníka na rok 2015]
12.03.2015

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2015 vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

 

Viac

Dokumenty na stiahnutie

Záznam RR 30.1.2019.pdf
veľkosť: 202.21 KB
Záznam RR 25.2.2019.pdf
veľkosť: 176.54 KB
Záznam RR 24.10.2019.pdf
veľkosť: 174.88 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224