Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 19.04.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Občasník

Kvapka je sídliskový občasník, ktorý vydáva Mestská časť Košice - Sídlisko KVP od roku 1993.

Občasník informuje občanov o aktuálnych novinkách a udalostiach v mestskej časti, prináša informácie o aktivitách mestskej časti, rokovaniach miestneho zastupiteľstva, miestneho úradu a jeho oddelení, je distribuovaný do všetkých domácností na sídlisku KVP zdarma. 

 KVaPka 1/2019

KVaPka 2/2018    
KVaPka 1/2017 KVaPka 2/2017 KVaPka 1/2018

KVaPka 5/2016
KVaPka 4/2016
KVaPka 3/2016
KVaPka 2/2016
KVaPka 1/2016

KVaPka 5/2015
KVaPka 4/2015

KVaPka 3/2015
KVaPka 2/2015
KVaPka 1/2015
KVaPka 5/2014
KVaPka 4/2014
KVaPka 3/2014
KVaPka 2/2014
KVaPka 1/2014
Naše KVP 5/2013
Naše KVP 4/2013
Naše KVP 3/2013
Naše KVP 2/2013
KVaPka 1/2013
KVaPka 4/2012
KVaPka 3/2012
KVaPka 2/2012
KVaPka 1/2012
KVaPka 4/2011
KVaPka 3/2011
KVaPka 2/2011
KVaPka 1/2011
KVaPka 5/2010
Kvapka 4/2010
Kvapka 3/2010
Kvapka 2/2010
Kvapka 1/2010
Kvapka 5/2009
Kvapka 4/2009
Kvapka 3/2009
Kvapka 2/2009
Kvapka 1/2009
Kvapka 4/2008
Kvapka 3/2008
Kvapka 2/2008
Kvapka 1/2008

Redakčná rada

je kolektívny orgán, ktorý dohliada na dodržiavanie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

Email: redakcia@mckvp.sk

 Redaktor- editor: 

Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP  č. 13 zo dňa 10. 12. 2018 poslanci zvolili členov Redakčnej rady.      

Redakčná rada Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP 

1.  Iveta Adamčíková  

2.  Mgr. Marián Horenský, PhD. 

3.  Marián Koszoru

4.  Bc. Marián Podolinský

 


Plán vydávania občasníka KVaPka v roku 2019

 

 1/2019 – uzávierka – 05.02.2019 / súčasťou aj volebný   špeciál/  utorok

 distribúcia – 01.03. 2019       

 piatok

 2/2019 – uzávierka – 23.04.2019 / súčasťou aj volebný   špeciál/  utorok

 distribúcia – 16.05. – 17.05.2019

 štvrtok - piatok

 3/2019 – uzávierka – 13.08.2019

 utorok

 distribúcia – 05.09. – 06.09.2019

 štvrtok - piatok

 4/2019 – uzávierka – 12.11.2019

 utorok

 distribúcia – 05.12. – 06.12.2019

 štvrtok - piatok

 

* Mestská časť Košice – Sídlisko KVP si vyhradzuje právo zmeny termínov jednotlivých vydávaní občasníka v roku 2019.


 

Sadzobník inzercie

 

Reklama - formát

Sadzba za jedno uverejnenie

1/1 strany

plnofarebná

400,- €

1/2 strany

plnofarebná

200,- €

1/3 strany 

plnofarebná

180,- €

1/4 strany

plnofarebná

120,- €

1/8 strany

plnofarebná

70,- €

 

 


Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov

Desatoro tvorby občasníka KVaPka

 

 

06.03.2018

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP, vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

Viac
14.11.2017

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP, vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

Viac
[Ponuka pre redaktora - editora na spracovanie občasníka na rok 2015]
12.03.2015

Predmetom ponuky je komplexné spracovanie občasníka KVaPka a zabezpečovanie informovanosti občanov v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2015 vrátane samostatného spracovania tém z diania v mestskej časti.

 

Viac

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975