Oznámenia o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

 

Meno/Priezvisko Lehota uloženia
Ing. Tibor Fedák od 13. 10. 2020 do 28. 10. 2020
Ing. Dagmar Fedáková od 13. 10. 2020 do 28. 10. 2020
Miroslav Špak od 13. 10. 2020 do 28. 10. 2020
Richard Smolík od 13. 10. 2020 do 28. 10. 2020
Richard Smolík od 30. 09. 2020 do 15. 10. 2020
Karol Horniak od 28. 09. 2020 do 13. 10. 2020

zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice- Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice,
v kancelárií č. dverí 3, počas úradných hodín Miestneho úradu.

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224