Oznámenia o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

 

Meno/Priezvisko Lehota uloženia
Peter Sýkora od 23. 03. 2021 do 07. 04. 2021
Diana Ničová od 17. 03. 2021 do 01. 04. 2021
Róbert Lacko od 16. 03. 2021 do 31. 03. 2021
Klaudia Neumanová od 09. 03. 2021 do 24. 03. 2021

Peter Sýkora

zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice- Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice,
v kancelárií č. dverí 3, počas úradných hodín Miestneho úradu.

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224