Komisie

Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov, a z ďalších osôb, zvolených miestnym zastupiteľstvom. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP má zriadené tieto komisie:

  • Finančná komisia 
  • Komisia verejného poriadku
  • Sociálna a zdravotná komisia
  • Komisia kultúry, športu a mládeže
  • Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti

Prípravu, obsah rokovania, spôsob uznášania a náležitosti rozhodovania komisií, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh upravuje Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!