Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 13.12.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Verejné obstarávanie

 


Mestská časť Košice – Sídlisko KVP je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ : Mestská časť Košice-Sídlisko KVP
Sídlo : Trieda KVP č.1, 040 23 Košice
IČO :   00691089
DIČ :   2020928327 
Štatutárny zástupca : Ing. Alfonz Halenár - starosta mestskej časti
e-mail : starosta@mckvp.sk
Telefón : 055/7890611
fax : 055/7890633
 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.

Plán verejného obstarávania na rok 2018
 
Plán verejného obstarávania na rok 2017
 
Plán verejného obstarávania na rok 2016
 
Plán verejného obstarávania na rok 2015

Plán verejného obstarávania na rok 2014
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975