Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 20.06.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Súhrnné správy o zákazkách

Súhrnné správy o zákazkách podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sú zverejnené na portáli Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/6911

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224