Súhrnné správy o zákazkách

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zverejňuje súhrnné správy o zákazkách podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/6911

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224