Súhrnné správy o zákazkách

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zverejňuje súhrnné správy o zákazkách v súlade s § 10 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom profile verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/6911

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224