Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 17.08.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Informácie o voľbách

Počet obyvateľov mestskej časti Košice-Sídlisko KVP ku dňu vyhlásenia volieb - 23 137

[OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov]
20.07.2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa ust. § 166 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa ust. § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva...

Viac
[Informácia pre voliča o spôsobe voľby]
11.07.2018

Informácie pre voliča v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Viac
[Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018]
11.07.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018

voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975