Terra Incognita

Názov projektu: Letný festival na KVP

Popis projektu: Posilniť kultúrno-sociálnu identitu a imidž Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a celého regiónu, skvalitniť využitie kultúrneho a lokálneho potenciálu, vytvoriť produkt cestovného ruchu pre návštevníkov na miestnej, regionálnej až medzinárodnej úrovni, prilákať veľké množstvo návštevníkov na atraktívny a bohatý program. Prispieť k vzájomnému porozumeniu, k aktívnej spolupráci na úseku spoločného záujmu s ohľadom na požiadavky návštevníkov a pokračovať v tradícii organizovania festivalu.

Hlavné výstupy projektu:

  • zvýšenie počtu návštevníkov o cca 1 000 osôb v regióne (čo sa odrazí aj v počte prenocovaných návštevníkov),
  • realizácia kultúrno-spoločenského podujatia ako tvorba produktu cestovného ruchu pre návštevníkov, teda pre širšiu verejnosť na miestnej, regionálnej až medzinárodnej úrovni,
  • posilnenie kultúrno-sociálnej identity a imidžu nielen našej MČ ale aj celého regiónu (pre súčasných ale aj budúcich obyvateľov),
  • skvalitnenie využitia kultúrneho a lokálneho potenciálu,
  • pokračovanie v tradícii organizovania festivalu, kde každý návštevník si odnesie zážitkový efekt z festivalu,
  • nadväzovanie dlhodobého strategického partnerstva s našimi susedmi a zlepšenie tak trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu, a to konkrétne v segmente kultúrny cestovný ruch, gastronomický cestovný ruch, nákupný cestovný ruch,
  • zachovanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom spoločných aktivít a zvyšovania záujmu verejnosti o kultúru.

Začiatok realizácie projektu: 6.6.2022

Koniec realizácie projektu: 31.8.2022

Výška dotácie: 8 000,00 €

 

 


  

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224