Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,  v súlade s § 7 ods. 1 písm. f/ zák. č.253/1998 Z. z.  o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a  registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení, zrušila trvalý pobyt občanovi :

 

Meno a priezvisko, dátum narodenia:           Janette Sopková, 27.05.1968

Miestom nového trvalého pobytu menovaného je obec Košice-Sídlisko KVP.

zverejnené od – do : 12.08.2020 – 28.08.2020

 

Meno a priezvisko, dátum narodenia:           Karin Sopková, 06.06.1997

Miestom nového trvalého pobytu menovaného je obec Košice-Sídlisko KVP.

zverejnené od – do : 12.08.2020 – 28.08.2020

 

Meno a priezvisko, dátum narodenia:           Peter Červinka, 22.04.1959

Miestom nového trvalého pobytu menovaného je obec Košice-Sídlisko KVP.

zverejnené od – do : 12.08.2020 – 28.08.2020

 

Meno a priezvisko, dátum narodenia:           Michal Wágner, 30.09.1985

Miestom nového trvalého pobytu menovaného je obec Košice-Sídlisko KVP.

zverejnené od – do : 05.08.2020 – 20.08.2020
 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224