Etický kódex volených predstaviteľov Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

My, volení predstavitelia Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP (starosta mestskej časti a volení poslanci zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP), uvedomujúc si vzájomné súvislosti medzi ekonomickým, etickým a politickým prostredím, s cieľom získať pri výkone mandátu dôveru verejnosti voči samospráve Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a neustále ju posilňovať prostredníctvom jej transparentnosti, otvorenosti, sa hlásime k tomuto etickému kódexu, čo potvrdzujeme svojim hlasovaním o jeho schválení a podpisom. Súčasne vyhlasujeme, že sa etickým kódexom budeme počas výkonu svojho mandátu riadiť.

Starostu zaväzuje sľub, ktorý zložil pri ustanovení do funkcie a ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť  a svedomie,  že budem  riadne  plniť  svoje  povinnosti, ochraňovať záujmy obce  a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

Poslanca zaväzuje sľub, ktorý zložil pri ustanovení do funkcie a ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

 

Voleným predstaviteľom sa rozumie starosta Mestskej časti a poslanci Mestskej časti, volení v priamych, tajných, demokratických voľbách.

 

Verejným zamestnancom sa rozumie zamestnanec Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktorý má s Mestskou časťou Košice – Sídlisko KVP platnú pracovnú zmluvu.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!