Komisia verejného poriadku

 

Vojtech Tóth, MBA

predseda

vojtektoth@gmail.com
Mobil:  +421 911 133 605

PaedDr. Marián Mikulišin

podpredseda

marianmikulisin@gmail.com
Mobil: +421 904 653 978

   
 

Iveta Adamčíková

iveta.adamcikova01@gmail.com
             

 

     

Členovia - neposlanci  : 

  1. Mgr. Ľubomír Kopčo
  2. Zoltán Bukata
  3. Ing. Miroslav Juríček
  4. ing. Lukáš Boritáš
  5. Pavol Cmorík
  6. Ing. Ladislav Papp
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224