Fotovoltický lokálny zdroj KVP

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu:             Fotovoltický lokálny zdroj KVP

ITMS2014+ kód porjektu: NFP310040CVN9 

Operačný program:        Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                    4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:                4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 

Prijímateľ:                       Mestská časť Košice – Sídlisko KVP

                                          Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice

Miesto realizácie:          Územie mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 24 498,79 €

 

Stručný opis projektu:

Cieľom realizácie je maximalizovať využitie obnoviteľných zdrojov energie. Tento cieľ sa dosiahne opatreniami na využitie OZE ako napríklad: ·výroba elektrickej energie pomocou fotovoltických panelov umiestnených na streche objektu. Realizácia stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Práve naopak, samotná prevádzka prispeje k ochrane životného prostredia a k plneniu záväzku Slovenskej republiky vyrábať 19,2 % energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030. K tomuto záväzku bolo Slovensko zaviazané Európskou komisiou..

Informácie o Operačnom programe nájdete na www.op-kzp.sk
Riadiaci orgán – SIEA: www.siea.sk,
Ministerstvo životného prostredia: www.minzp.sk/
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!