ÚPRAVA SCHODISKA PRI OC IV.

IDEA:

Pri OC IV. pred nákupnou zónou sa nachádza priestor, ktorého atraktivitu je potrebné využiť na odpočinkové miesta v pešom prostredí. Nahrádzajú sa jednoduchšie formy sedenia - lavičky, čím sa vytvoria komunikačné ostrovčeky, ktoré budú na seba viazať heterogénne skupiny sídliska. Prispôsobenie súčasného stavu napomôže sfunkčniť priestor rampou, ktorá dosahuje parametre bezbariérového chodníka. 

FILOZOFIA:

Rekonštrukciou priestoru a zakomponovaním rampy do schodiska sa vytvára priestor pre sekundárne formy sedenia. Podpora užívania verejného priestoru poskytuje v tejto lokalite možnosť neformálneho stretávania sa či vytvorenia oddychovej zóny s posedením pred nákupnou zónou.

POŽIADAVKY

  • premeniť priestor slúžiaci ako schodisko na oddychovú zónu s posedením 
  • odpočinkové lavičky integrovať do schodiska s prírodnými prvkami
  • zohľadniť ekologické trendy - vybudovanie daždovej záhrady
  • rampu, schodisko i stromy doplnkovo osvetliť - aby boli bezpečné aj v nočných hodinách
  • upraviť priestory pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a mamičky s kočiarmi
  • upravený exteriér ponúkne nové možnosti využívania na rôzne neformálne stretnutia

Dokumenty na stiahnutie

SCHODISKO PRI OC IV.
veľkosť: 9.72 MB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224