Osobnosti

 Juraj Barla

Narodil sa 23.4.1953 v Košiciach ako desiate dieťa. Popri štúdiách v Košiciach sa venoval tancu. Po vojenskej službe v roku 1974 sa oženil s manželkou Emíliou, s ktorou majú dve dcéry Adrianu a Janu. Prešiel rôznymi zamestnaniami. Od roku 1992 sa stal živnostníkom, v čom pokračuje doposiaľ.
Viac...


 Jaroslav Merc

Jaroslav Merc, narodený 4.1.1995 v Košiciach, býva na KVP od roku 2007. Študuje na Osemročnom gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach. Od malička sa venuje astronómii a ako 14 ročný sa stal členom Slovenského zväzu astronómov amatérov, popri tom je členom  Klubu astronómov Pallas a členom Sekcie ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV.
Viac...


 Miroslav Líška

Narodil sa 19. februára 1985 v Košiciach. Keď mal 6 mesiacov, rodičia získali byt na novovznikajúcom sídlisku KVP na Čordákovej ulici. Základnú školu absolvoval na Čordákovej ulici a po skončení obchodnej akadémie sa rozhodol študovať teológiu a stať sa katolíckym kňazom.
Viac...


 Vladimír Urban

Narodil sa 29. novembra 1946 vo Veľkých Kapušanoch, kde chodil aj na základnú školu. Maturoval v roku 1965 na Strednej priemyselnej škole geologickej a baníckej v Spišskej Novej Vsi. Počas strednej školy učinkoval v amatérskom dixielende ako bubeník. V roku 1970 sa oženil s Antóniou Matavovou, s ktorou má dve dcéry.
Viac...


 Martin Račko

Akademický sochár Martin Račko, umelec strednej generácie sa narodil v roku 1959 v Košiciach. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení (1979-85) v Bratislave a po absolvovaní školy, s titulom Akademický sochár, žije a tvorí v rodnom meste.
Videoukážka...
Viac...


 Silvia Koscelanská

Silvia Koscelanská rodená Hajdučeková býva na našom sídlisku už od r. 1986, kedy sa sem presťahovala spolu so svojimi rodičmi a býva tu doteraz, už aj s manželom a synom. Zmaturovala na Strednej priemyslenej škole stavebnej a svoje prvé zamestnanie získala v Stavoprojekte.
Viac...


 Tina Van der Holland

Spisovateľka Tina Van der Holland vyštudovala odbor Informatika na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, no tomuto odboru sa venovala len 10 rokov. Po roku 1989 ju začali lákať humanitne zamerané činnosti a začala sa venovať aj dizajnu.
Viac...

 
 Samuel Piasecký

Samuel Piasecký sa narodil 31. októbra 1984 v Košiciach a v roku 1990 ho otec prihlásil do gymnastického oddielu. Absolvoval Základnú školu na Drábovej ulici a neskôr pokračoval na Športovom gymnáziu na Popradskej ulici.
Viac...

 
 

[Ocenenie Eleonóry Blaškovej za vynikajúce tvorivé dielo významnej kultúrnej, umeleckej a publicistickej hodnoty]
14.12.2015

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP srdečne blahoželá pani Eleonóre Blaškovej za dosiahnuté úspechy pri publikácii Lexikónu Košičanov 1. časť od A po I ! Sme obzvlášť hrdí, že naše sídlisko má takých výnimočných ľudí.

Viac
[Jozef Kollár]

Narodil sa v juhozápadnej časti Prešovského okresu. Osemročné gymnaziálne štúdium ukončil s maturitou v Prešove. Chcel študovať filozofiu na Filozofickej fakulte v Bratislave, ale ono bolo určené pre vybrané politické kádre a pre politológov. Rozhodol sa preto pre štúdium medicíny. Po troch rokoch štúdia na Lekárskej fakulte v Bratislave bol administratívnym rozhodnutím ministerstva preložený na štúdium práve zriadenej Lekárskej fakulty v Košiciach.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224