Nové projekty

OBNOVA VNÚTROBLOKU NA JASUSCHOVEJ A BAUEROVEJ        REVITALIZÁCIA FONTÁNY        REVITALIZÁCIA DŽEMOBARU
           Obnova vnútrobloku na                               Revitalizácia fontány                               Revitalizácia Džemobaru
          Jasuschovej a Bauerovej                                  Zombova                                komunintá kaviareň Drocárov park                                                                                                                                                                                                                 

REKONŠTRUKCIA MIESTNEHO ÚRADU        REKONŠTRUKCIA DENNÉHO CENTRA        ÚPRAVA SCHODISKA PRI OC IV.        Rekonštrukcia Miestneho úradu               Rekonštrukcia Denného centra                 Úprava schodiska pri OC IV.                                Trieda KVP                                               Cottbuská                                                  Cottbuská

                                  

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224