Oznámenia o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

 

Meno/Priezvisko Lehota uloženia
Mária Tomičová od 12. 10. 2021 do 27. 10. 2021
Marián Hricko od 29. 08. 2021 do 14. 10. 2021
Diana Ničová od 29. 08. 2021 do 14. 10. 2021
Pavol Hirko od 20. 09. 2021 do 05. 10. 2021
Peter Kondrla od 20. 09. 2021 do 05. 10. 2021

 

zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice- Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice,
v kancelárií č. dverí 3, počas úradných hodín Miestneho úradu.

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224