Zonácia

Súčasné využívanie verejných priestorov sídliska KVP majiteľmi psov nemá jasné priestorové pravidlá a vedie k častým sťažnostiam medzi občanmi navzájom a občanmi smerom k miestnemu úradu.

Snahou tohto dokumentu je jasne identifikovať, vymedziť a vytvoriť hierarchiu priestorov, v ktorých je možný: voľný pohyb psov, pohyb psov na vôdzke a pohyb psov zakázaný.

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224