Dokumenty mestskej časti

Výročné správy mestskej časti

Operačný plán zimnej údržby

            Ručná ZÚ -  Mapa KVP I.  Mapa KVP II.  Mapa KVP III.   Mapa KVP IV.                                                

            Strojná ZÚ - Mapa KVP I.  Mapa KVP II.   Mapa KVP III.  Mapa KVP IV.

            Nádoby pre posyp na ručnú ZÚ -  Mapa KVP                

 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PHSR

            PHSR Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

 

Kronika mestskej časti

 

Ostatné dokumenty

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224