Miestne zastupiteľstvo 2022 - 2026

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu. Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti, môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace a rokuje vždy v zbore. Spôsobilé na rokovanie a uznášanie sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, ak miestne zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Rokovania miestneho zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú miestna rada a komisie.


Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Etický kódex volených predstaviteľov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Tlačivo - formulár na podávanie interpelácií

Odmeny poslancov


Časový plán rokovaní MieZ na rok 2024
 

Miestne zastupiteľstvo Miestne zastupiteľstvo
expedícia materiálov
o 16.00 hod. streda
 22.01.2024 31.01.2024
11.03.2024 20.03.2024
17.06.2024 26.06.2024
16.09.2024 25.09.2024
11.11.2024 20.11.2024
09.12.2024 18.12.2024
     

 


Hlasovania, uznesenia, zápisnice, materiály

XVII. Miestne zastupiteľstvo (26.06.2024)
XVI. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (09.05.2024)
XV. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (22.04.2024)
XIV. Miestne zastupiteľstvo (20.03.2024)
XIII. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (06.03.2024)
XII. Miestne zastupiteľstvo (31.01.2024)
XI. Miestne zastupiteľstvo (13.12.2023)
X. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (25.10.2023)
IX. Miestne zastupiteľstvo (20.09.2023)
VIII. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (09.08.2023)
VII. Miestne zastupiteľstvo (21.06.2023)
VI. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (01.06.2023)
V. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (05.04.2023)
IV. Miestne zastupiteľstvo (22.03.2023) 
III. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (16.02.2023)
II. Miestne zastupiteľstvo (21.12.2022) 
I. Miestne zastupiteľstvo - ustanovujúce (22.11.2022) 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!