Prednosta miestneho úradu

Mgr. Kamila Bačová PhD.

Tel. 055 / 789 06 12
E-mail: prednosta@mckvp.sk

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Postavenie, povinnosti a práva prednostu úradu:

Právne postavenie prednostu miestneho úradu vymedzuje §17a zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice a §17 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Prednosta vedie miestny úrad a organizuje jeho prácu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta na dobu neurčitú.

Je zamestnancom mestskej časti, ktorý za svoju činnosť zodpovedá starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.

Miestny úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených miestnym zastupiteľstvom, najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a orgánov miestneho zastupiteľstva, je podatelňou a výpravňou písomnosti
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie  miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí
  • vykonáva nariadenia, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia mestskej časti.
  • poskytuje služby obyvateľom v rámci pôsobnosti územnej samosprávy.
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!