Občasník

Kvapka je sídliskový občasník, ktorý vydáva Mestská časť Košice - Sídlisko KVP od roku 1993.

Občasník informuje občanov o aktuálnych novinkách a udalostiach v mestskej časti, prináša informácie o aktivitách mestskej časti, rokovaniach miestneho zastupiteľstva, miestneho úradu a jeho oddelení, je distribuovaný do všetkých domácností na sídlisku KVP zdarma. 

 

    KVaPka 1/2022

KVaPka 5/2021
KVaPka 4/2021
KVaPka 3/2021
KVaPka 2/2021
KVaPka 1/2021   

KVaPka 5/2020
KVaPka 4/2020
KVaPka 3/2020
KVaPka 2/2020
KVaPka 1/2020

KVaPka 1/2019
KVaPka 2/2019
KVaPka 3/2019
KVaPka 4/2019
 

KVaPka 2/2018    
KVaPka 1/2017 KVaPka 2/2017 KVaPka 1/2018

KVaPka 5/2016
KVaPka 4/2016
KVaPka 3/2016
KVaPka 2/2016
KVaPka 1/2016

KVaPka 5/2015
KVaPka 4/2015

KVaPka 3/2015
KVaPka 2/2015
KVaPka 1/2015
KVaPka 5/2014
KVaPka 4/2014
KVaPka 3/2014
KVaPka 2/2014
KVaPka 1/2014
Naše KVP 5/2013
Naše KVP 4/2013
Naše KVP 3/2013
Naše KVP 2/2013
KVaPka 1/2013
KVaPka 4/2012
KVaPka 3/2012
KVaPka 2/2012
KVaPka 1/2012
KVaPka 4/2011
KVaPka 3/2011
KVaPka 2/2011
KVaPka 1/2011
KVaPka 5/2010
Kvapka 4/2010
Kvapka 3/2010
Kvapka 2/2010
Kvapka 1/2010
Kvapka 5/2009
Kvapka 4/2009
Kvapka 3/2009
Kvapka 2/2009
Kvapka 1/2009
Kvapka 4/2008
Kvapka 3/2008
Kvapka 2/2008
Kvapka 1/2008

Redakčná rada

je kolektívny orgán, ktorý dohliada na dodržiavanie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

E-mail: redakcia@mckvp.sk

Redaktor- editor: Mgr. Ivana Padová, tel. kontakt: 0910 125 241

Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP  č. 13 zo dňa 10. 12. 2018 poslanci zvolili členov Redakčnej rady.      

 

Redakčná rada Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP 

 

Bc. Marián Podolinský

 predseda

kontakt@marianpodolinsky.sk
Mobil: +421 944 316 219
bbbbbbbbbb

                                                         Mgr. Marián Horenský, PhD.

podpredseda

m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400

Iveta Adamčíková

člen

iveta.adamcikova01@gmail.com

                                                        Marián Koszoru

člen

marian.koszoru@gmail.com
Mobil: +421 911 541 292

 


Plán vydávania občasníka KVaPka v roku 2021

1/2021 – uzávierka – 31.01.2021

/mimoriadne vydanie sčítanie obyvateľstva/       

distribúcia – 5.02. 2021  6.02.2021     

                        piatok - sobota

2/2021 – uzávierka – 20.02.2021

                                                   

distribúcia – 12.03.2021 – 13.03.2021

                         piatok - sobota

3/2021 – uzávierka – 25.05.2021

 

distribúcia – 11.06.2021 – 12.06.2021

                         piatok - sobota

4/2021 – uzávierka – 10.09.2021

 

distribúcia – 24.09.2021 – 25.09.2021

                         piatok - sobota

5/2021 – uzávierka – 30.11.2021

                                                  

distribúcia – 10.12.2021 – 11.12.2021

                         piatok - sobota

* Mestská časť Košice – Sídlisko KVP si vyhradzuje právo zmeny termínov jednotlivých vydávaní občasníka v roku 2021, aj v závislosti od vývoja pandemickej situácie. 

 

 

Sadzobník inzercie v občasníku MČ Košice – Sídlisko KVP

 

Reklama - formát

Sadzba za jedno uverejnenie *1

Sadzba pri viacnásobnom uverejnení  ⃰ 2

1/1 strany

plnofarebná

400,- €

320,- €

1/2 strany

plnofarebná

200,- €

160,- €

1/3 strany 

plnofarebná

180,- €

140,- €

1/4 strany

plnofarebná

120,- €

90,- €

1/8 strany

plnofarebná

70,- €

50,- €

 

⃰ 1 – pri jednorázovom uverejnení je každá piata inzercia v rozpätí maximálne 2 rokov zdarma

⃰ 2 – minimálny počet uverejnení – 5 čísel

 

 


Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov

Desatoro tvorby občasníka KVaPka

Kódex novín mestskej časti

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Záznam RR 30.1.2019.pdf
veľkosť: 202.21 KB
Záznam RR 25.2.2019.pdf
veľkosť: 176.54 KB
Záznam RR 24.10.2019.pdf
veľkosť: 174.88 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224