Výsledky online formulára

Dotazníkový prieskum realizovala Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v dňoch od 2.1.2021 do 15.1.2021.

Cieľom prieskumu bolo získať spätnú väzbu od obyvateľov mestskej časti na fungovanie samosprávy za uplynulé dva roky. Online formulár obsahoval 30 otázok, ktoré boli tematicky rozdelené do viacerých oblastí: hodnotenie pôsobenia, aktivity, miestny úrad, informačné toky, segmentácia.

Dotazník obsahoval aj možnosť napísať svoj vlastný názor alebo adresovať pripomienku miestnemu úradu. Formulár bol obyvateľom k dispozícii na sociálnych sieťach ako aj webovej stránke mestskej časti. V priebehu dvoch týždňov ho vyplnilo 1199 respondentov. Reprezentatívnosť vzorky sme dosiahli podľa týchto zvolených kritérií: pohlavie, vek, vzdelanie, trvalé bydlisko.

Na zvýšenie informovanosti o dotazníkovom prieskume publikovala mestská časť viacero príspevkov prostredníctvom svojich komunikačných kanálov. Uverejnené boli na Facebookovom profile MČ, mobilnej aplikácii ako aj webe MČ. Vyhotovená bola aj samostatná tlačová správa, ktorú uverejnili lokálne média. Zverejnená bola napríklad tu -  kosicednes

Všetky uvedené údaje budú použité výhradne pre účely Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na zlepšenie našich služieb a plánovaných aktivít. Zároveň budú podkladom pre tvorbu strategických dokumentov na rok 2021.

 

Ďakujeme každému za spätnú väzbu. Veľmi si to vážime.


Pre zobrazenie výsledkov kliknite na odkaz tu a v tabuľkách sa zobrazia výsledky dotazníka podľa jednotlivých otázok.

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224