Faktúry, objednávky, zmluvy - do 04.05.2017

Transparentná samospráva

Odkaz pre starostu

Parkovanie

03.01.2022

Parkovanie na sídlisku KVP je pre všetkých zadarmo. A tak ako to už býva, veci zadarmo nie sú dokonalé, ani neobmedzene dostupné. Parkovacích miest nie je dostatok a o tie ktoré sú, sa musíme vedieť podeliť.

Viac
18.07.2016

MČ Košice - Sídlisko KVP pripravuje vytvorenie komisie parkovania, ktorej účelom bude riešiť problémy súvisiace s parkovaním občanov mestskej časti. Občania, ktorí majú záujem pracovať v danej komisii na základe svojej odbornosti, nech svoj záujem potvrdia na e-mailovej adrese ladislav.takac@mckvp.sk alebo na parkovanie@mckvp.sk. Počet miest v komisii je obmedzený.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224