Faktúry, objednávky, zmluvy - do 04.05.2017

Transparentná samospráva

Odkaz pre starostu

Parkovanie

03.01.2022

Parkovanie na sídlisku KVP je pre všetkých zadarmo. A tak ako to už býva, veci zadarmo nie sú dokonalé, ani neobmedzene dostupné. Parkovacích miest nie je dostatok a o tie ktoré sú, sa musíme vedieť podeliť.

Viac
18.07.2016

MČ Košice - Sídlisko KVP pripravuje vytvorenie komisie parkovania, ktorej účelom bude riešiť problémy súvisiace s parkovaním občanov mestskej časti. Občania, ktorí majú záujem pracovať v danej komisii na základe svojej odbornosti, nech svoj záujem potvrdia na e-mailovej adrese ladislav.takac@mckvp.sk alebo na parkovanie@mckvp.sk. Počet miest v komisii je obmedzený.

Viac
28.03.2022

Otvorene o parkovaní na sídlisku KVP (II. časť)

Parkovanie na našom sídlisku KVP je dlhodobý problém. Uvedomujeme si to rovnako, ako každý jeden vodič nášho sídliska. Máme za to, že je potrebné otvárať transparentnú a konštruktívnu verejnú diskusiu s našimi občanmi a hľadať spoločné riešenia.

Preto Vám prinášame aj túto sériu článkov o parkovaní s cieľom poskytnú Vám čo najviac informácií, ktorými momentálne ako samospráva disponujeme na základe našej dennodennej praxe, našich skúseností a vedomostí. Prosíme, diskutujme spoločne.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224