Verejné obstarávanie

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP č.1, 040 23 Košice
 
Štatutárny zástupca: 
Mgr. Ladislav Lörinc - starosta 
e-mail: starosta@mckvp.sk
Telefón: 055/7890610
Fax: 055/7890633
 
IČO: 00691089
DIČ: 2020928327 
 
 

ÚVO - profil verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie

EKS - profil verejného obstarávateľa v Elektronickom kontraktačnom systéme

 

Plán verejného obstarávania na rok 2022

Plán verejného obstarávania na rok 2021

Plán verejného obstarávania na rok 2020

Plán verejného obstarávania na rok 2019

Plán verejného obstarávania na rok 2018

Plán verejného obstarávania na rok 2017
 
Plán verejného obstarávania na rok 2016
 
Plán verejného obstarávania na rok 2015
 
Plán verejného obstarávania na rok 2014
 
 
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224