Voľby 2023

02.10.2023

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 30 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania.

Viac
11.08.2023

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP vyhradila všetkým kandidujúcim politickým subjektom plochu na umiestňovanie volebných plagátov podľa zásad rovnosti. Plocha je umiestnená na opornom múre pri vstupe do budovy miestneho úradu – Zombova ulica a bude osadená výlučne počas volebnej kampane.

Viac
10.08.2023

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: k1k@mckvp.sk

Viac
21.07.2023

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  okrskovej volebnej komisie: k1k@mckvp.sk

Viac
27.06.2023

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 30. septembra 2023 určil starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc volebné okrsky a volebné miestnosti.

Viac
15.06.2023

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to

- elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou/prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo

- v listinnej podobe.

Viac
15.06.2023

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu

Viac
15.06.2023

Informácie k voľbám do NR SR

Viac
15.06.2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!