Sociálny podnik

Obchodné meno: Podnik služieb KVP s.r.o.

Sídlo: Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP

IČO: 52572005

Spoločníci: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Výška vkladu: 5000 EUR

Štatutárny orgán – konateľ: Ing. Miroslav Michalus -- životopis
                                                 

Základné imanie: 5000 EUR

Dozorná rada:

Iveta Adamčíková poslankyňa MČ
Marián Podolinský poslanec MČ
Mgr. Marián Horenský, PhD. poslanec MČ

 

Podnik služieb KVP s.r.o. vznikol 15. augusta 2019 zápisom v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46980/V.

 

Dokumenty :

Etický kódex zamestnancov Podniku služieb KVP s.r.o.

Výročná správa + Účtovná závierka spoločnosti Podnik služieb KVP s.r.o. za rok 2020

Výročná správa + Účtovná závierka spoločnosti Podnik služieb KVP s.r.o. za rok 2019

 

26.05.2021

Podnik služieb KVP s.r.o., so sídlom na Triede KVP 1, 040 23  Košice, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa podniku s predpokladaným nástupom od 1.7.2021.

Viac
17.02.2021

Podnik služieb KVP s. r. o. ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou

Predmet zákazky : Nákup traktorovej kosačky – žacieho stroja

Lehota na predkladanie cenových ponúk:  26.02.2021 do 12.00 hod.

Viac
[Sociálny podnik KVP hľadá nových pracovníkov!]

V roku 2019 vznikol na našom sídlisku prvý sociálny podnik v Košiciach. Doposiaľ sme venovali čas príprave priestorov a etablovaní firmy. Začali sme aj s výkonom jednoduchších prác, najprv pri zalievaní stromov, ktoré sme na jeseň vysadili a v zimných mesiacoch aj pri zabezpečovaní ručnej zimnej údržby našich chodníkov.

Teraz nadišiel čas sa posunúť ďalej do nových činností a to vyžaduje prijatie nových zamestnancov. Kritéria na prijatie sú jasne zadefinované.

V prípade Vášho záujmu píšte na - miroslav.michalus@mckvp.sk

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224