Sociálny podnik

Obchodné meno: Podnik služieb KVP s.r.o.

Sídlo: Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP

IČO: 52572005

Spoločníci: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Výška vkladu: 5000 EUR

Štatutárny orgán – konateľ: Ing. Miroslav Michalus -- životopis
                                                 

Základné imanie: 5000 EUR

Dozorná rada:

Iveta Adamčíková poslankyňa MČ
Marián Podolinský poslanec MČ
Mgr. Marián Horenský, PhD. poslanec MČ

 

Podnik služieb KVP s.r.o. vznikol 15. augusta 2019 zápisom v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46980/V.

 

Dokumenty :

Etický kódex zamestnancov Podniku služieb KVP s.r.o.

Výročná správa + Účtovná závierka spoločnosti Podnik služieb KVP s.r.o. za rok 2020

Výročná správa + Účtovná závierka spoločnosti Podnik služieb KVP s.r.o. za rok 2019

 

20.04.2022

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Podniku služieb KVP s predpokladaným nástupom od 1.6.2022.

Obsadené

 

 
Viac
26.05.2021

Podnik služieb KVP s.r.o., so sídlom na Triede KVP 1, 040 23  Košice, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa podniku s predpokladaným nástupom od 1.7.2021.

Viac
17.02.2021

Podnik služieb KVP s. r. o. ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou

Predmet zákazky : Nákup traktorovej kosačky – žacieho stroja

Lehota na predkladanie cenových ponúk:  26.02.2021 do 12.00 hod.

Viac
[Sociálny podnik KVP hľadá nových pracovníkov!]

V roku 2019 vznikol na našom sídlisku prvý sociálny podnik v Košiciach. Doposiaľ sme venovali čas príprave priestorov a etablovaní firmy. Začali sme aj s výkonom jednoduchších prác, najprv pri zalievaní stromov, ktoré sme na jeseň vysadili a v zimných mesiacoch aj pri zabezpečovaní ručnej zimnej údržby našich chodníkov.

Teraz nadišiel čas sa posunúť ďalej do nových činností a to vyžaduje prijatie nových zamestnancov. Kritéria na prijatie sú jasne zadefinované.

V prípade Vášho záujmu píšte na - miroslav.michalus@mckvp.sk

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224