Rok 2022

Dodávateľské objednávky

Číslo objednavky Dátum zverejnenia Dodávateľ-IČO Dodávateľ názov Suma
Predmet
01/2022/PSKVP 10.01.2022 50765680 Geozem s.r.o. 1200
prenájom kontajnerov na rok 2022
02/2022/PSKVP 21.01.2022 36593419 Zahradnictvo SK s.r.o. 600
nakládka a odvoz biologického odpadu
03/2022/PSKVP 21.02.2022 36607959 Vzdelávacie stredisko s.r.o. 312
školenie pilčikov
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224