Rok 2021

Odberateľské faktúry

Číslo faktúry Dátum zverejnenia Odberateľ-IČO Odberateľ názov Suma
Predmet
1020210001 25.01.2021 00691089 MČ Košice- KVP 360,00 €
 
1020210002 03.02.2021 00691089 MČ Košice- KVP 864,00 €
 
1020210003 03.02.2021 00691089 MČ Košice- KVP 2 943,60 €
 
1020210004 03.02.2021 00691089 MČ Košice- KVP 5 820,00 €
 
1020210005 03.02.2021 00691089 MČ Košice- KVP 2 643,59 €
 
1020210006 03.02.2021 00691089 MČ Košice- KVP 608,00 €
 
1020210007 26.02.2021 00691089 MČ Košice- KVP 55,00 €
 
1020210008 04.03.2021 00691089 MČ Košice-KVP 8 218,00 €
 
1020210009 04.03.2021 00691089 MČ Košice- KVP 496,00 €
 
1020210010 09.03.2021 00691089 MČ Košice- KVP 2 081,01 €
 
1020210011 09.03.2021 00691089 MČ Košice- KVP 1 288,00 €
 
1020210012 09.03.2021 00691089 MČ Košice- KVP 1 410,00 €
 
1020210013 01.04.2021 00691089 MČ Košice- KVP 1 183,92 €
 
1020210014 01.04.2021 00691089 MČ Košice- KVP 2 240,00 €
 
1020210015 01.04.2021 00691089 MČ Košice- KVP 1 096,92 €
 
1020210016 01.04.2021 00691089 MČ Košice- KVP 954,00 €
 
1020210017 01.04.2021 00691089 MČ Košice- KVP 5 040,00 €
 
1020210018 01.04.2021 00691089 MČ Košice- KVP 9 532,50 €
 
1020210019 30.04.2021 00691089 MČ Košice- KVP 4 895,00 €
 
1020210020 30.04.2021 35763469 MČ Košice- KVP 1 104,00 €
 
1020210021 30.04.2021 00696200 MČ Košice- KVP 1 029,00 €
 
1020210022 30.04.2021 00691089 MČ Košice- KVP 5 917,00 €
 
1020210023 26.07.2021 00691089 MČ Košice-KVP 34 108,80 €
 
1020210024 30.07.2021 00691089 MČ Košice-KVP 384,00 €
 
1020210025 30.07.2021 00691089 MČ Košice- KVP 330,00 €
 
1020210026 30.07.2021 00691089 MČ Košice- KVP 360,00 €
 
1020210027 30.09.2021 00691089 MČ Košice- KVP 3 000,00 €
 
1020210028 20.10.2021 00691089 MČ Košice-KVP 52 609,40 €
 
1020210029 15.11.2021 00691089 MČ Košice- KVP 500,00 €
 
1020210030 26.11.2021 00691089 MČ Košice-KVP 5 756,00 €
 
1020210031 21.12.2021 00691089 MČ Košice-KVP 26 030,77 €
 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224