Rok 2021

Dodávateľské objednávky

Číslo objednavky Dátum zverejnenia Dodávateľ-IČO Dodávateľ názov Suma
Predmet
1/2021/PSKVP        
 
2/2021/PSKVP        
 
3/2021/PSKVP     DPMK 0,00 €
cestovné lístky pre dobrovoľníkov
4/2021/PSKVP 21.09.2021   Vzdelávacie stredisko 86,40 €
 
5/2021/PSKVP 02.11.2021   StavStar s.r.o. 1 401,60 €
stavebné práce
6/2021/PSKVP 10.11.2021   geozem s.r.o. 300,00 €
prenájom kontajneru
7/2021/PSKVP 25.11.2021   DPMK 0,00 €
cestovné lístky pre dobrovoľníkov
8/2021/PSKVP 25.11.2021   geozem 0,00 €
odvoz biol.odpadu: 70 Eur/odvoz

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224