Rok 2022

Odberateľské faktúry

 

Číslo faktúry Dátum zverejnenia Odberateľ-IČO Odberateľ názov Suma
Predmet
1020220001 27.01.2022 00691089 Mestská časť Košice- Sídlisko KVP                350,00€
oprava poškodeného stropu
1020220002 15.02.2022 00691089 Mestská časť Košice- Sídlisko KVP               700,00€
dodávka a montáž  stožiarov
1020220003 07.04.2022 00691089 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP 3 000,00€
príprava kancelárie pre Ukrajinu
1020220004 26.04.2022 00691089 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP            1 050,00€
terénne a saové úpravy
1020220005 26.04.2022 00691089 Mestská časť Košice- Sídlisko KVP              350,00€
sadové úpravy- letničky
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 

 

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224