Rok 2022

Číslo zmluvy Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Dodávateľ názov Suma EUR
Predmet
01_2022_PSKVP 12.02.2022 30794536 UPSVaR  košice  
Dohoda č.22/41/53G/9 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku
02_2022_PSKVP 05.03.2022 30794536 UPSVaR  
Dohoda č.22/41/53G/18 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku
03_2022_PSKVP 29.03.2022 31648479 Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.  
Úprava vzájomných vzťahov pri dodávkach a výrobkov a tovaru
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224