Rok 2021

Číslo zmluvy Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Dodávateľ názov Suma EUR
Predmet
01/2021/PSKVP 01.03.2021 36 498 548 ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 16 668,00
Nákup a dodanie traktorovej kosačky ZD1211
02/2021/PSKVP        
 
03/2021/PSKVP        
 
04/2021/PSKVP 21.06.2021 30 794 536 UPSVaR Košice  
Dohoda č. 21/41/536/33 - Poskytnutie vyrovnávacieho príspevku integračnému podniku
05/2021/PSKVP 17.08.2021 30 794 536 UPSVaR Košice 32 599,16
DOHODA číslo: 21/41/53G/42 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podl‘a 53g zákona Č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov
06/2021/PSKVP 06.09.2021   Ján Bugoš, Košice - Krásna  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
07/2021/PSKVP 06.09.2021   Eva Kazaiová, Košice  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
08/2021/PSKVP 06.09.2021   Jana Budajová, Prešov  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
09/2021/PSKVP 06.09.2021   František Hajduk, Ľubovec  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
10/2021/PSKV 06.09.2021   Jozef Kureja, Spišská Belá  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
11/2021/PSKVP 06.09.2021   Bartolomej Budaj, Prešov  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
12/2021/PSKVP 06.09.2021   Mária Čižmárová, Košice  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
13/2021/PSKVP 22.09.2021   František Turták, Košice  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
14/2021/PSKVP 30.09.2021   Bartolomej Budaj, Prešov  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
15/2021/PSKVP 30.09.2021   Mária Čižmárová, Košice  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
16/2021/PSKVP     Jana Budajová, Prešov  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
17/2021/PSKVP 15.11.2021 00 151 653 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava 10 000,00

Zmluva o úvere č. 921/CC/21

Vyhlásenie sociálneho podniku

Slovenská sporiteľňa, a.s. - Všeobecné obchodné podmienky, POP, Sadzobník

18/2021/PSKVP 30.09.2021   Eva Kazaiová, Košice  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
19/2021/PSKVP     Ján Bugoš, Košice - Krásna  
Zmluva o výone dobrovoľníckej činnosti
20/2021/PSKVP 30.9.2021   Jozef Kureja, Spišská Belá  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
21/2021/PSKVP 08.11.2021   Ján Bugoš, Košice  
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
22/2021/PSKVP 08.11.2021   Jozef Kureja, Košice  
Znluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
23/2021/PSKVP 08.11.2021   Eva Kazaiová, Košice  
Znluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
24/2021/PSKVP        
 
25/2021/PSKVP 24.11.2021 44 025 351 DAKSIS MONT, s.r.o., Myslavská 2/B, 040 16 Košice   
Zmluva o poskytovaní služieb - preprava biologicky rozložiteľného odpadu
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224