Informácia o odvoze odpadu

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP oznamuje občanom, že zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodnenie komunálneho odpadu /KO/, separovaného zberu /SZ/ a nebezpečného odpadu /NO/ zabezpečuje v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP firma KOSIT a.s.

Do veľkokapacitného kontajnera:

 

Termíny odvozu sú nasledovné:

Harmonogram odvozu - komunálny odpad:

3 x za týždeň - utorok, štvrtok, sobota

Harmonogram odvozu - separovaný zber    

Plasty                         1 x týždenne
Sklo, Tetrapaky        1 x mesačne
Papier                        1 x týždenne

                                              
Prevádzkový čas na všetkých zberných dvoroch:    

Zimný režim (1.10. - 31.3.)
Pondelok - Piatok:     9.00-17.00 hod.
Sobota:                        8.00-15.00 hod.
 
Letný režim (1.4. - 30.9.)
Pondelok - Sobota:    7.00-18.00 hod.

Obedňajšia prestávka 12.30-13.00 hod.

 

Prenájom kontajnerov na zber odpadov si viete objednať priamo tu

Bezplatná zelená linka 0800 156 748

Viac informácií o zberných dvoroch

 

Servis pre občanov, konzultácie a informácie o odpade získajú občania na Magistráte mesta Košice (MMK):

Kancelária prvého kontaktu – priame informácie a služby občanom na prízemnom podlaží budovy Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A
Telefón: 055/641 92 31   
Fax: 055/641 92 31   
E-mail: kontakt@kosice.sk     

Poplatky, tlačivá: Komunálny odpad
Pondelok, Utorok, Štvrtok: 8.00 – 15.30 hod.
Streda: 8.00 – 18.00 hod.
Piatok: 8.00 – 14.30 hod.

Informácie o odvoze odpadu

Miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - tlačivá mesta Košice

 

Bezplatná služba zberu elektroodpadu - dočasne pozastavená! 

Televízory a monitory sa NEZBIERAJÚ. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčame odniesť ich na zberný dvor.  

O ďalších informáciách Vás budeme informovať. Ďakujeme. 

Dokumenty na stiahnutie

Harmonogram MMK TZ 04_2022.pdf
veľkosť: 437.71 KB
TKO MMK 04_2022.pdf
veľkosť: 303.9 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224