Voľby do Európskeho parlamentu 2024

10.06.2024

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v súlade s § 30 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch vo voľbách do Európskeho parlamentu konaných 08.06.2024

Viac
05.03.2024

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 8. júna 2024 určil starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc volebné okrsky a volebné miestnosti.

Viac
10.04.2024

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP vyhradila všetkým kandidujúcim politickým subjektom plochu na umiestňovanie volebných plagátov podľa zásad rovnosti.

Viac
10.04.2024

 Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Viac
10.04.2024

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt...

Viac
15.03.2024

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Viac
26.02.2024

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

•  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
•  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo
•  na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území

Viac
26.02.2024

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Viac
26.02.2024

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

 

Viac
26.02.2024

The citizen of the Slovak Republic permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age of 18 no later than on the date of elections, and the citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age of 18 no later than on the date of elections has the right to vote in the elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!