Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,  v súlade s § 7 ods. 1 písm. f/ zák. č.253/1998 Z. z.  o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a  registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení, zrušila trvalý pobyt občanovi :

Meno / Priezvisko / dátum narodenia Lehota zverejnenia
Ladislav Tóth, 12.08.1960 od – do : 11.04.2022 – 26.04.2022

Miestom nového trvalého pobytu menovaného/menovanéj je obec Košice-Sídlisko KVP.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224