Kontakty

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:         055/789 06 33
Mobil:     0948 780 224

Kancelária prvého kontaktu
Mgr. Stanislava Pitoňáková
E-mail: kancelária prvého kontaktu
Telefón: 055/ 789 06 10

Sekretariát
Monika Hegyiová
Marianna Filčáková

E-mail: sekretariát
Telefón: 055/ 789 06 37, 055/789 06 38


Starosta
Mgr. Ladislav Lörinc
E-mail: starosta

Zástupca starostu
Ing. Roman Matoušek
E-mail: zástupca starostu

Prednosta miestneho úradu
Ing. Miroslav Michalus
E-mail: prednosta

Kontrolór mestskej časti
Ing. Ladislav Takáč, PhD.
E-mail: kontrolór


Kontakty na jednotlivé oddelenia a referáty

Právne oddelenie  
   
Oddelenie Stratégie a rozvoja  
   
Oddelenie výstavby a majetku  
   
Ekonomické oddelenie  
   
Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu  

 

Kontaktný formulár

*Meno:
*Priezvisko:
*Ulica/popisné čislo:
*Telefón:
*Email:

Vaša otázka

Opíšte text z obrázku
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224