Právne oddelenie

Personálne obsadenie a kontakty:
E-mail: pravne@mckvp.sk

Vedúca oddelenia:
JUDr. Magdaléna Balážová

Tel. 055 / 789 06 17
E-mail: magdalena.balazova@mckvp.sk


Odborní referenti:

JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková -
špecialista pre verejnú správu
Tel. 055 / 789 06 36 E-mail: lenka.cechovapisarcikova@mckvp.sk
Ing. Ľubica Spišáková - personalista Tel. 055 / 789 06 30 E-mail: lubica.spisakova@mckvp.sk
Ing. Jana Timková -
špecialista pre verejné obstarávanie
Tel. 055 / 789 06 34 E-mail: jana.timkova@mckvp.sk
JUDr. Oliver Petro Tel. 055/ 789 06 36 E-mail: oliver.petro@mckvp.sk

Pracovná náplň oddelenia:

● Evidencia pobytu obyvateľov:

● Osvedčovanie pravosti listín a pravosti podpisov na listinách (tlačivá - splnomocnenie, osvedčenie)
● doručovanie písomností formou verejnej vyhlášky
● vymáhanie pohľadávok mestskej časti a vedenie ich evidencie
● vykonávanie agendy priestupkov
● zabezpečovanie rokovaní a vyhotovovanie zápisníc z miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
● spracovávanie VZN a tvorba vnútorných noriem mestskej časti
● organizovanie volieb a referenda
● vedenie personálnej a pracovno-právnej agendy
● výber správnych poplatkov

  •     V súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky  je od 1. apríla 2016 spustená prevádzka nového systému eLegislatíva, ktorý  je určený na  tvorbu  právnych  predpisov a  riadenie jednotlivých fáz legislatívneho procesu.
        Každému  je    bezplatne   dostupná   elektronická   podoba    zbierky   zákonov prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex. Viac...
     
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224