Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je sobota, 17.04.2021RSSFacebook
Vyhľadávanie
  • Dizajn bez názvu.png
  • banersut3_1.jpg
  • banersut2.jpg
  • banersut4.jpg
Kontakt

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Kancelária prvého kontaktu (ústredňa):
055/789 06 10

Sekretariát:
055/789 06 37
Mobil: 0948 780 224

Fax: 055/789 06 33
E-mail: kancelária 1. kontaktu, sekretariát

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Str 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Pia 08.00 - 12.30 hod.

Z aktuálneho diania

12.04.2021

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
06.04.2021

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom a následný prevod majetku mestskej časti – areál bývalej MŠ v Drocárovom parku v Košiciach, za účelom rekonštrukcie a následnej prevádzky zariadenia sociálnych služieb.

 

Viac
22.03.2021

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP oznamuje, že  XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  25. marca 2021 ( štvrtok ) o 15:30 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Viac
09.03.2021

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
08.03.2021

Predmet zákazky : Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 19.3.2021 do 11.00 hod.

Viac
25.02.2021

Predmet zákazky :

Vypracovanie cenovej ponuky pre rekonštrukciu multifunkčného a basketbalového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vrátane projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav. 

Lehota na predkladanie ponúk : 9.3.2021 do 12.00 hod.

 

Viac
08.02.2021

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP oznamuje, že  XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  18.  februára 2021 ( štvrtok ) o 15:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

 

Viac
03.02.2021

Rozpočet mestskej časti  je základným nástrojom finančného hospodárenia  v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti.

Viac
26.01.2021

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v důsledku přetrvávající mimořádné situace způsobené pandemií nemoci COVID-19 a z důvodu mimořádných opatření přijatých a dosud uplatňovaných v mnoha státech v zahraničí dočasně mění prokazování podmínek pro výplatu důchodu do zahraničí.

Viac
26.01.2021

Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické prostredníctvom elektronického formulára, ktorý obyvatelia nájdu na www.scitanie.sk.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie.  Asistované sčítanie začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

 

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224