Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 19.07.2024RSSFacebook
Vyhľadávanie
  • 20220720_140818.jpg
  • DJI00138.JPG
  • DJI_0207.jpg
  • DJI_0231-2.jpg
Kontakt

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Kancelária prvého kontaktu (ústredňa):
055/789 06 10

Sekretariát:
055/789 06 37
Mobil: 0948 780 224

Fax: 055/789 06 33
E-mail: kancelária 1. kontaktu, sekretariát

Odporúčané hodiny pre občanov
Pon 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Str 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod. - len kancelária prvého kontaktu
Pia 08.00 - 12.30 hod.

Z aktuálneho diania

05.06.2023

Nájomca:

  • Mgr. Renáta Kandráčová, IČO: 41225023, miesto podnikania Wuppertálska 29, 040 23 Košice
  • Monika Opinová, IČO: 41225317, miesto podnikania: Magurská 34, 040 01 Košice

Predmet nájmu:

  • Nehnuteľnosť, nebytové priestory v objekte budovy Obchodného centra IV, Cottbuská ulica 1560/36, 040 23 Košice o výmere spolu 268,30 m2, postavenej na parcele reg. „C“ KN č. 3755/16, zapísaná na LV č. 965, k.ú. Grunt

 

Viac
05.06.2023

Nájomca:

  • Adriana Barlová - AMBRÓZIA, miesto podnikania: Pražská 8,040 11 Košice-Západ IČO: 55 325 840, prevádzka Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Cottbuská 36, 040 23 Košice

Predmet nájmu:

  • Nehnuteľnosť, nebytové priestory v objekte budovy Obchodného centra IV, Cottbuská ulica 1560/36, 040 23 Košice o výmere 298,40 m2 , postavenej na parcele reg. „C“ KN č. 3755/16, zapísaná na LV č. 965, k.ú. Grunt

 

Viac
05.06.2023

Nájomca:

Združenie príbuzných a priateľov "Radosť", občianske združenie so sídlom : Bauerova 1, 040 23 Košice, IČO: 31262848

Predmet nájmu:

Nehnuteľnosť, nebytové priestory v objekte budovy bývalej materskej školy Bauerova 1189/1, 040 23 Košice o výmere 180 m2 , postavenej na parcele reg. „C“ č. 3302, zapísaná na LV č. 965, k.ú. Grunt

 

Viac
13.04.2023

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o Výzve na predkladanie cenových ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou:

Detské inkluzívne ihrisko Rodinka – KVP

 

Stav: Ukončená

Viac
21.03.2023

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP ako správca nehnuteľného majetku mesta Košice zverejňuje na základe ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer na prenájom majetku

Pozemok časť parcely registra č.3464/6 o výmere 51 m2 , nachádzajúca sa v k.ú.: Grunt  LV č.965,
k.ú. Grunt

Viac
20.03.2023

podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Fotovoltický lokálny zdroj

 

Stav: Ukončená

Viac
13.03.2023

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP zverejňuje oznámenie o výzve na predkladanie cenových ponúk pre zákazku postupom podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Realizácia zelenej strechy budovy miestneho úradu

 

Stav: Ukončená

Viac
11.11.2022

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP oznamuje, že  I. ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  22. novembra 2022 ( utorok ) o 16:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť s týmto návrhom programu:

Viac
predchádzajúce | nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!