Dodávateľské faktúry 2022

Dodávateľské faktúry


Číslo faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ-IČO Dodávateľ názov Suma
Predmet
3020220001 03.01.2022 00691089 Mestská časť Košice- Sídlisko KVP                 81,00€
nájom nebytového priestoru
3020220002 03.01.2022 00691089 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP              100,00€
nájom dopravného prostriedku
302022003 05.01.2022 36391000 DOXX- Stravné lístky           1 052,48€
stravné lístky zamestnanci
302022004 11.01.2022 35848863 O2 Slovakia                 0,01€
mob.telefon
302022005 31.01.2022 44025351 DAKSIS MONT, s.r.o.          1 056,00€
 
302022006 01.02.2022 35763469 Slovak Telekom                43,74€
tel.poplatky
302022007 15.02.2022 44025351 DAKSIS MONT, s.r.o.             384,00€
 
302022008 21.02.2022 36391000 DOXX- stravné lístky             423,49€
stravné lístky
302022009 28.02.2022 36593419 Záhradníctvo SK             600,00€
nákladka a odvoz biologického odpadu
3020220010 01.03.2022 36213241 TOPlast, a.s.          1 102,82€
nákup materiálu
3020220011 03.03.2022 35848863 O2              36,07€
poplatky mob.telefón
3020220012 10.03.2022 36593419 Záhradníctvo ŠK             120,00€
nakládka a odvoz biologického odpadu
3020220013 18.03.2022 3639100 DOXX- stravné lístky               618,34€
stravné lístky
3020220014 31.03.2022 47998156 CANIS SAFETY a.s.            771,54€
nákup pracovného oblečenia pre zamestnancov
3020220015 01.04.2022 00691089 Mestská časť Košice- Sídlisko KVP          100,00€
nájom dopravného prostriedku
3020220016 01.04.2022 00691089 Mestská časť Košice- Sídlisko KVP               80,00€
nájom nebytového priestoru
3020220017 20.04.2022 36391000 DOXX- stravné lísty          618,94€
stravné lístky
3020220018 22.04.2022 36391000 DOXX. stravné lístky              110,59€
strané lístky
3020220019 30.04.2022 36586188 BK Servis s.r.o.              715,00€
 
3020220020 30.04.2022 00691089 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP          100,00€
nájom dopravného prostriedku
3020220021 30.04.2022 00691089 Mestská časť Košice- Sídisko KVP               80,00€
nájom nebytového priestoru
3020220022 02.05.2022 00691089 Mestská časť Košice- Sídisko KVP             100,00€
nájom dopravného prostriedku
3020220023 02.05.2022 00691089 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP               80,00€
nájom nebytového priestoru
3020220024 12.5.2022 00691089 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP             523,11€
vyúčtovanie služieb za rok 2021
3020220025 19.05.2022 36498548 ŠTÝL - IVANOV s.r.o.             402,23e
servis, oprava kosačiek
3020220026  19.05.2022 36498548 ŠTÝL - IVANOV s.r.o.          1 236,79€
servis, oprava kosačiek
3020220027 19.05.2022 36498548 ŠTÝL - IVANOV s.r.o.              689,52€
servis, oprava kosačiek
3020220028 23.05.2022 47672072 PROFI VISION s.r.o.                 23,29€
oblečenie pre čašníkov-Komunitná Kaviareň
3020220029 24.05.2022 44137761 EUROGASTROP, s.r.o.               378,25€
gastro vybavenie kaviarne
3020220030 29.05.2022 45952671 Metro Cash and Carry                792,96€
nákup tovaru a materiálu Komunitná Kaviareň
3020220031 30.05.2022 36319198 Kofola a.s.                733,32€
nákup tovaru Komunitná Karviareň
3020220032 30.05.2022 36595721 Binary Technology               748,80 €
nákup. kom.kav.reg.pokl
3020220033 30.05.2022 51804018 F.W.D., s.r.o.               299,48 €
kom.kaviareň- nákup tovaru
3020220034 30.05.2022 36498548 ŠTÝL  IVANOV s.r.o.               628,62 €
oprava kosačiek
3020220035 31.05.2022 46246436 C-PRESS, s.r.o.                 60,00 €
kom. kaviarenň, tlač. náp. listku
3020220036 31.05.2022 47034572 Reklama a média               207,78 €
kom. kaviare§ň- prac. oblečenie
3020220037 31.05.2022 47672072 PROFI VISION s.r.o.                 23,29 €
kom. kaviareň- nákup. prac. oblečenia
3020220038 01.06.2022 36191400 ANTIK Telecom s.r.o.                 29,45 €
kom. kaviaren- poplatok internet.pripojenie
3020220039 01.06.2022 47034572 Reklama a média                 79,92 €
kom. kaviareň- nalepky
3020220040 01.06.2022 45952671 Metro                516,35 €
kom.kaviareň- nákup  tovaru a materiýlu
3020220041 01.06.2022 006910089 Mestská časť Košice-KVP                 80,00 €
nájom  nebytového priestoru
3020220042 01.06.2022 006910089 Mestská časť Košice- KVP               100,00 €
nájomné dopravného prostriedku
3020220043 03.06.2022 006910089 Mestská časť Košice- KVP               270,00 €
komunitná kaviareň - služby záloha
3020220044 03.06.2022 00691089 Mestská časť Košice- KVP                  1,00 €
komunitn. kaviareň- nájom neb. priestoru
3020220045 03.06.2022 45952671 Metro              134,34 € 
komunitná kaviareň nákup tovar
3020220046 03.06.2022 52891135 GLASS4YOU                 25,00€
kom. kaviareň nákup tovaru
3020220047 06.06.2022 51804018 F.W.D. s.r.o.                75,00 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220048 07.06.2022 45952671 Metro                49,61 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220049 08.06.2022 52732461 M and F s.r.o.              252,80 € 
kom. kaviareň- nákup tovaru ( káva,sirupy)
3020220050 08.06.2022 52732461 M and F s.r.o.              216,96 €
kom. kaviareň- nákup tovaru (káva,sirupy)
3020220051 08.06.2022 52732461 M and F s.r.o.              137,00 € 
kom. kaviareň- nákup tovaru 
3020220052 09.06.2022 45952671 Metro              320,11 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220053 09.06.2022 3659854 SPIRITS s.r.o.              393,44 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220054 09.06.2022 46776168 Ateliér Petra s.r.o.              450,00 €
kom. kaviareň- nákup tovaru ( zákusky)
3020220055 13.06.2022 52732461 M and F s.r.o.              133,00 €
kom. kaviareň-nákup tovaru ( káva)
3020220056 13.06.2022 45952671 Metro              245,09 €
kom.kaviareň- nákup tovaru
3020220057 15.06.2022 44025351 DAKSIS MONT, s.r.o.              288,00 €
nákup materiálu
3020220058 15.06.2022 51804018 F.W.D. s.r.o.                75,00 €
kom. kaviaren- nákup tovaru
3020220059 16.06.2022 35800861 Profesia s.r.o.              106,80 €
kom.kaviareň
3020220060 17.06.2022 52732461 M and F s.r.o.                72,00 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220061 17.06.2022 45952671 Metro                120,02 €
kom. kaviaren- nákup tovaru
3020220062 17.06.2022 36498548 ŠTYL - IVANOV s.r.o.                 17,87 €
oprava kosačiek-náhr. diel
3020220063 20.06.2022 35838949 Hornbach-Baumax               737,90 €
nákup materiálu
3020220064 20.06.2022 36391000 DOXX- Stravné lístky             1844,38 €
stravné lístky zamestnanci
3020220065 22.06.2022 45952671 Metro                 62,11 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220066 24.06.2022 51804018 F.W.D., s.r.o.               106,80 €
kom.kaviareň- nákup tovaru
3020220067 24.06.2022 52732461 M and F. s.r.o.               215,20 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220068 24.06.2022 00178454 Sloenská ochr.autor.                 42,70 €
licenčný poplatok
3020220069 24.06.2022 45952671 Metro                 87,58 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220070 27.06.2022 46776168 Ateliér Petra               660,24 €
kom. kaviareň- nákup tovaru( zákusky)
3020220071 27.06.2022 45952671 Metro                 99,09 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220072 27.6.2022 36598054 SPIRITS s.r.o.                            81,82 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220073 30.06.2022 45952671 Metro               133,86 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220074 30.06.2022 36191400 ANTIK Telecom                 78,61 €
kom. kaviareň- mes. poplatky 
3020220075 30.06.2022 36391000 DOXX- Stravné lístky            1 689,54 €
stravné lístky zamestnanci
3020220076 30.06.2022 36391000 DOXX- Stravné lístky                101,38 €
stravné lístky zamestnanci
3020220077 20.07.2022 36391000 DOXX-stravné lístky            1 730,52 €
stravné lístky zamestnanci
3020220078 01.07.2022 00691089 Mestská časť Košice-KVP               100,00 €
nájomné dopravného prostriedku
3020220079 04.07.2022 36598054 Spirits, s.r.o.               129,40 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220080 07.07.2022 36319198 Kofola a.s.               306,92 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220081 07.07.2022 3349552671 Metro               169,59 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220082 08.07.2022 52732461 M and F s.r.o.               204,70 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220083 12.07.2022 36598054 Spirits s.r.o.               164,93 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220084 15.07.2022 45952671 Metro               145,06 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220085 17.07.2022 52732461 Mand F s.r.o.                111,20 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220086 18.07.2022 45952671 Metro                 50,75 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220087 18.07.2022 51804018 F.W.D. s.r.o.                   23,40 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220088 18.07.2022 36598054 Spirits s.r.o.               252,30 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220089 19.07.2022 51804018 F.W.D. s.r.o.                 75,00 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220090 20.07.2022 36319198 Kofola a.s.               328,92 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220091 21.07.2022 52743373 WHEAT-STRAWS s.r.o.                 77,10 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220092 21.07.2022 53795971 SPORTPLUS.SK s.r.o.               359,70 €
nákup materiálu
3020220093 21.07.2022 52732461 M and F s.r.o.               170,70 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220094 21.07.2022 45952671 Metro                 45,30 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220095 25.07.2022 45952671 Metro                 82,04 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220096 27.07.2022 46776168 Ateliér Petra               950,16 €
kom.kaviareň-nákup tovaru(zákusky)
3020220097 31.07.2022 00685852 Messer Tatragas                 83,79 €
kom. kaviareň- techn.plyny
3020220098 31.07.2022 36319198 Kofola a.s.               293,17 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220099 31.07.2022 52095649 Nu3 Group s.r.o.                 71,72 €
kom.kaviareň-slamky
3020220100 03.08.2022 36319198 Kofola a.s.                 57,22 €
kom.kaviareň- nákup tovaru
3020220101 03.08.2022 45952671 Metro a.s.               307,64 €
kom.kaviareň nákup materiálu a tovaru
3020220102 05.08.2022 51804018 F.W.D., s.r.o.                 75,00 €
kom.kaviareň-nákup tovaru
3020220103 09.08.2022 36573655 ROTOR Slovakia s.r.o.             3 911,60 €
kom.kaviareň- nákup tovaru
3020220104 20.08.2022 45952671 Metro a.s.                   4,99 €
kom.kaviareň- nákup tovaru
3020220105 23.08.2022 45952671 Metro a.s.                 95,29 €
kom.kaviareň- nákup tovaru
3020220106 25.08.2022 45952671 Metro a.s.                 59,30 €
kom.kaviareň- nákup tovaru
3020220107 23.08.2022 46776168 Ateliér Petra               381,36 €
kom.kaviareň- nákup tovaru (zákusky)
3020220108 30.08.2022 45952671 Metro a.s.               115,98 €
kom.kaviareň- nákup tovaru
3020220109 03.08.2022 36319198 Kofola a.s.               946,35 €
kom.kaviareň- nákup tovaru
3020220110 25.08.2022 36498548 ŠTÝL- IVANOV s.r.o.                 73,00 €
náhradné diely kosačky
3020220111 13.08.2022 36595721 Binary Technology               538,00 €
kom.kaviareň - reg.pokladnica
3020220112 31.08.2022 47259116 O2 Slovakia s.r.o.                 36,07 €
mobilný telefón poplatky
3020220113 12.08.2022 36498548 ŠTÝL- IVANOV s.r.o.            2 850,36 €
oprava kosačky
3020220114 05.08.2022 52891135 GLASS4YOU GROUP                45,28 €
kom.kaviareň- nákup ND
3020220115 19.08.2022 36391000 DOXX- Stravné lístky            1 411,74 €
stravné lístky
3020220116 12.08.2022 35697270 Orange Slovensko                 33,32 €
kom. kaviareň- dátova karta
3020220117 12.08.2022 35697270 Orange Slovensko                 33,32 €
kom. kaviareň- dátova karta
3020220118 15.08.2022 36598054 SPIRITS, s.r.o.               235,01 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220119 16.08.2022 51804018 F.W.D., s.r.o.               130,44 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220120 17.08.2022 36598054 SPIRITS s.r.o.                 44,40 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220121 18.08.2022 00685852 Messer Tatragas                 18,76 €
kom. kaviareň- CO2
3020220122 17.08.2022 00691089 Mestská časť Košice                   1,00 €
nájomné
3020220123 29.08.2022 45952671 Metro a.s.                 87,40 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220124 08.08.2022 36598054 SPIRITS s.r.o.               517,76 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220125 31.08.2022 47034572 Reklama a média               302,40 €
pracovné oblečenie
3020220126 24.08.2022 52732461 M and. F s.r.o.               246,20 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220127 03.08.2022 45458804 PROMONTA SK s.r.o.            3 185,14 €
DI- oplotenie
3020220128 31.08.2022 47034572 Reklama a média               159,65 €
 
3020220129 01.08.2022 52732461 M and F. s.r.o.               206,70 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220130 01.08.20222 00691089 Mestská časť Košice-KVP               100,00 €
nájom dopravného prostriedku
3020220131 01.08.2022 36598054 SPIRITS s.r.o.               216,50 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220132 01.08.2022 51804018 F.W.D., s.r.o.                    71,28 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220133 31.08.2022 00685852 Messer Tatragas                 12,42 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220134 31.08.2022 44622961 AVANCE UM s.r.o.               483,97 €
kom. kaviareň- nákup hygienických potrieb
3020220135 09.08.2022 52732461 M and.F., s.r.o.               211,90 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220136 31.08.2022 47034572 Reklama amédia               308,65 €
 
3020220137 11.08.2022 45952671 Metro a.s.                 79,06 €
kom. kaviareň- nákup tovaru
3020220138 08.08.2022 46465782 KUDROČ-TRANS               360,00 €
 
3020220139 31.08.2022 36191400 ANTIK Telekom s.r.o.                 43,48 €
poplatky
3020220140 31.08.2022 36191400 ANTIK Telekom s.r.o                 43,48 €
poplatky
4520220002 17.08.2022 36319198 Kofola a.s              -287,80 €
kom. kaviareň- dobropis
         
 
         
 
         
  

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!